Håp om bedre kår for kristne i Sudan

Sudans nye makthavere møtte kristne ledere

Sudans tidligere president Omar al-Bashir ble avsatt 11. april. Den nye militærregjeringen har møtt kristne ledere.

Omar al-Bashir, som har styrt Sudan gjennom 20 år, hadde erklært at han ville gjøre Sudan til et 100% muslimsk land, uten plass for andre religioner og kulturer. Kristne i Sudan har opplevd store vanskeligheter under styret til Omar al-Bashir.

Etter at en militær regjering (TMC) nå har overtatt makten, ble kristne ledere fra alle kirkesamfunn invitert til et møte med en komite fra TMC 23. april. Lederne oppfordret regjeringen til å innsette et sivilt styre og gjenopprette demokrati i Sudan. De tok også opp problemstillinger som kristne har stått overfor i en årrekke; innblanding fra den nasjonale sikkerhetstjenesten i kirkenes indre anliggender og konfiskering av kirkelige eiendommer. Videre pekte de på rettssaker der kristne blir anklaget for å være spioner eller å samarbeide med fremmede regjeringer. Et av temaene var at kristne skoler tvinges til å holde åpent på søndager. TMC lovte at de skulle se på alle disse sakene. Dagen etter bestemte de at kristne skoler ikke lenger skulle tvinges til holde åpent på søndager.

- Takk for denne muligheten til å skape demokrati og trosfrihet i Sudan.
- Be om at demonstrasjonene som pågår, skal forløpe fredelig.
- Be om et demokratisk styre, som behandler alle religioner og kulturer likeverdig.
- Be om at kirker i Sudan skal få styre sine egne saker, uten innblanding fra sikkerhetstjenesten.
- Be om trosfrihet og fred i Sudan.

Med vennlig hilsen
Øystein Rauan
Leder av forbønnstjenesten

JA, jeg vil bli forbønnsvenn!

Undertrykte og rettsforfulgte kristne sier ofte: «Vi trenger å vite at dere ber for oss – at vi ikke er glemt av verden omkring oss.»

Bli forbønnsvenn – be for mennesker, myndigheter, land og prosjekter!

• E-post. Kortfattet ukentlig e-post med aktuelle forbønnsemner. (Også på våre nettsider.) 

• Magasinet Stefanus – syv ganger i året. Et forbønnsbrev med bønneemner for hver uke. Kan enkelt nappes ut. Bruk påmeldingsskjemaet ovenfor.

Les vår personvernerklæring