Kinesisk menighet trakasseres av myndighetene

Uregistrert menighet under kontinuerlig press

Pastor Wang Yi. Foto: Christian Solidarity Worldwide

Pastor Wang Yi. Foto: Christian Solidarity Worldwide

Siden starten av 2018 har kinesiske myndigheter innført strenge restriksjoner overfor trossamfunn. Dette har særlig rammet menigheten Early Rain Church i byen Chengdu.

Den 9. desember ble over 100 av menighetens rundt 800 medlemmer arrestert. Blant dem var pastorparet Wang Yi og Jiang Rong. Begge ble anklaget for undergravende virksomhet mot staten. Ved slutten av januar var fortsatt 15 mennesker arrestert, deriblant pastorparet. 9 andre er løslatt mot kausjon mens de venter på rettssak. Da julaften kom, ble kirken konfiskert og omgjort til en politistasjon.

Trakasseringen av kirkens medlemmer pågår fortsatt. Nylig foretok politiet en ulovlig husransakelse, et annet sted ble en kvinne arrestert midt på natta. I januar døde et kvinnelig medlem av hjerteinfarkt. Ifølge menigheten selv var årsaken til dette stress på grunn av langvarig overvåking og trusler fra myndighetene.

Ingen av de arresterte har fått adgang til advokat, noe de har rett til ifølge grunnloven. Flere av advokatene har klaget til myndighetene over at de ikke får møte sine klienter. Noen av de arrestertes familier har også fått frosset sine bankkonti.

Myndighetenes tiltak overfor Early Rain Church er trolig en reaksjon på pastor Wang Yis kritiske uttalelser mot myndighetene, samt en aksjon kirken hadde planlagt i mai, som de ble nektet å gjennomføre. De planla da å holde en minnemarkering for jordskjelvofrene i Chengdu 10 år tidligere, samt minnes ofrene for massakren på Den himmelske freds plass i 1989.

- Be for de arresterte og de som venter på rettssak. Be om at de skal få møte sine advokater. Be om løslatelse og frikjennelse fra falske anklager
- Be for pastorparet Wang Yi og Jiang Rong
- Be om en slutt på trakasseringen av menigheten
- Be om at Early Rain Church kan fortsette sin virksomhet og at medlemmene ikke skal bli skremt fra å delta i menighetens arbeid
- Be om beskyttelse for uregistrerte menigheter

Med vennlig hilsen
Øystein Rauan
Leder av forbønnstjenesten

JA, jeg vil bli forbønnsvenn!

Undertrykte og rettsforfulgte kristne sier ofte: «Vi trenger å vite at dere ber for oss – at vi ikke er glemt av verden omkring oss.»

Bli forbønnsvenn – be for mennesker, myndigheter, land og prosjekter!

• E-post. Kortfattet ukentlig e-post med aktuelle forbønnsemner. (Også på våre nettsider.) 

• Magasinet Stefanus – syv ganger i året. Et forbønnsbrev med bønneemner for hver uke. Kan enkelt nappes ut. Bruk påmeldingsskjemaet ovenfor.

Les vår personvernerklæring