Kristne forfølges øst i Uganda

Brutal forfølgelse av kristne konvertitter

Illustrasjonsfoto: Flickr / Adam Cohn

Illustrasjonsfoto: Flickr / Adam Cohn

Kristne i muslimske områder øst i Uganda opplever ofte brutal forfølgelse fra egen familie og muslimske naboer.

Konvertitter fra islam er særlig utsatt for forfølgelse. En muslimsk familie ser det som en skam hvis et familiemedlem blir kristen, og de vil gjøre alt for å vedkommende tilbake. Dette innebærer ofte grov vold mot den som er blitt kristen, eller til og med drapsforsøk. Kristne er blitt utstøtt fra sine familier, noen har måttet reise fra ektefelle og barn og leve i skjul på et ukjent sted. Flere pastorer er forsøkt drept, og kristne i muslimske områder øst i landet er redde på grunn av vold og trusler.

Be spesielt for pastor Simon Mustafa Waseke, som er pastor for en menighet som kun består av kristne konvertitter. Muslimene i området er forarget over menigheten, og i oktober i fjor rev en gruppe muslimer ned kirken som Waseke hadde fått bygd opp. Pastoren og hans familie ble truet på livet hvis de ikke ville flytte fra landsbyen. Pastor Waseke befinner seg nå i et forferdelig dilemma. Han ser at de nye kristne trenger opplæring i troen, samtidig tør verken han eller noen i menigheten nærme seg kirken på grunn av truslene.

- Be om beskyttelse for kristne øst i Uganda
- Be om at de kan bevare sin tro, tross sterk motstand
- Be for kristne som er utstøtt fra sine familier. Be om at de kan finne et kristent fellesskap der de kan høre hjemme
- Be for pastorer og menigheter
- Be for pastor Waseke og hans familie
- Be om at medlemmene i menigheten hans kan bevare troen

Med vennlig hilsen
Øystein Rauan
Leder av forbønnstjenesten

JA, jeg vil bli forbønnsvenn!

Undertrykte og rettsforfulgte kristne sier ofte: «Vi trenger å vite at dere ber for oss – at vi ikke er glemt av verden omkring oss.»

Bli forbønnsvenn – be for mennesker, myndigheter, land og prosjekter!

• E-post. Kortfattet ukentlig e-post med aktuelle forbønnsemner. (Også på våre nettsider.) 

• Magasinet Stefanus – syv ganger i året. Et forbønnsbrev med bønneemner for hver uke. Kan enkelt nappes ut. Bruk påmeldingsskjemaet ovenfor.

Les vår personvernerklæring