Militæret raidet baptistmenighet i Usbekistan

Menighet beordret stengt.

Illustrasjonsfoto: Wikimedia Commons / David Stanley

Illustrasjonsfoto: Wikimedia Commons / David Stanley

Militært personell og folk fra sikkerhetstjenesten var blant dem som raidet en baptistmenighet den 25. november. Dette er første gang militæret blir brukt mot en menighet i Usbekistan.

Gudstjenesten hadde vart omtrent en time da 20 personer fra Nasjonalgarden (militæret), sikkerhetstjenesten, justismyndighetene og politiet trengte seg inn på møtet og begynte å filme alt som foregikk, til menighetens protester. Etter hvert kom det 20 myndighetspersoner til. På spørsmål fra menigheten om hvorfor militæret og sikkerhetstjenesten var involvert, fikk de til svar: «Dette er en spesiell operasjon.»

Myndighetene gjennomsøkte hele bygningen og konfiskerte 7 800 bøker og DVD’er. 14 gudstjenestedeltakere, blant dem en 14 år gammel gutt, ble tatt med til den lokale politistasjonen, hvor de ble forhørt i over 9 timer. Politisjefen truet dem med at hvis menigheten ikke registrerte seg hos myndighetene, ville politiet komme hver søndag og avbryte gudstjenesten.

Usbekiske baptister nekter å registrere seg hos myndighetene av prinsipp. Slik registrering, som myndighetene krever, ville innebære statlig innblanding i deres aktiviteter. Noen menigheter som har prøvd å registrere seg, har opplevd straffereaksjoner fra myndighetene, inkludert tortur.

Plutselige raid mot trossamfunn er ikke uvanlig i Usbekistan. Oftest skjer det ulovlig, ved at myndighetene verken viser legitimasjon eller har tillatelse til å foreta husundersøkelse. Samme helg som det ovennevnte raidet fant sted, raidet myndighetene flere andre menigheter i Usbekistan.

Les mer hos Forum 18 News Service.

- Be om beskyttelse for baptistmenigheten som ble raidet
- Be om at de kan fortsette å møtes, tross stort press
- Be for dem som ble forhørt av politiet og medlemmer i menigheten som blir overvåket
- Be om frihet for menigheter til å ha kristent undervisningsmateriale, som ofte konfiskeres
- Be om rettssikkerhet mot ulovlige aksjoner fra politiet og myndighetene
- Be om trosfrihet i Usbekistan

Med vennlig hilsen
Øystein Rauan
Leder av forbønnstjenesten

JA, jeg vil bli forbønnsvenn!

Undertrykte og rettsforfulgte kristne sier ofte: «Vi trenger å vite at dere ber for oss – at vi ikke er glemt av verden omkring oss.»

Bli forbønnsvenn – be for mennesker, myndigheter, land og prosjekter!

• E-post. Kortfattet ukentlig e-post med aktuelle forbønnsemner. (Også på våre nettsider.) 

• Magasinet Stefanus – syv ganger i året. Et forbønnsbrev med bønneemner for hver uke. Kan enkelt nappes ut. Bruk påmeldingsskjemaet ovenfor.

Les vår personvernerklæring