Presset øker på iranske kristne

Myndighetene trapper opp arrestasjoner

 Foto: Honor Maasoome Ghom-moskeen. Wikimedia Commons

Foto: Honor Maasoome Ghom-moskeen. Wikimedia Commons

Iranske myndigheter fortsetter arrestasjonsbølgen av kristne som startet før jul.

I januar og februar arresterte myndighetene 9 menn fra kirkesamfunnet «Church of Iran» i byen Rasht. Tre av disse ledet menigheten der Youcef Nadarkhani var pastor, pastoren som tidligere ble frikjent for dødsdom, men som nå soner nå en ny fengselsstraff på 10 år. Den nye pastoren i menigheten, Mathias Haghnejad, ble arrestert i februar. Han er blitt arrestert og trukket for retten flere ganger siden 2006. Alle de 9 sitter fortsatt i arrest og venter på rettssak. Utenom disse er minst 4 andre kristne arrestert på nyåret, hvorav en er løslatt.

For øyeblikket pågår også ankesaken til Shamiram Isavi Khabizeh, som er dømt til 5 års fengsel. Shamiram er kona til den assyriske pastoren Victor Bet-Tamraz, som er dømt til 10 års fengsel. Sønnen deres, Ramiel Bet-Tamraz, har fått 4 måneders fengsel.

Myndighetene driver et systematisk arbeid for å hindre at muslimer konverterer til kristendommen. Dette er blitt trappet opp de siste årene. En del av strategien er å straffe noen kristne hardt, slik at folk skal skremmes fra å bli kristne. I 2017 ble kristne dømt til fengselsstraffer på 10 år eller mer. Fengslede kristne kan bli utsatt for brutal behandling. Eksempler på dette at de nektes nødvendig medisinsk behandling og blir banket opp i fengsel. Fengslede Ebrahim Firouzi ble nektet permisjon før jul for å ta farvel med sin døende mor, og pastor Youcef Nadarkhani ble brutalt pågrepet i fjor da han ble hentet for å sone fengselsstraffen.

- Be for de kristne som er blitt arrestert og nå venter på rettssak.
- Be for menigheten der Youcef Nadarkhani og Mathias Haghnejad har vært pastorer. Be for disse to og deres familer.
- Be for ankesaken til Shamiram Isavi Khabizeh. Be om frikjennelse og for mannen og sønnen som er dømt til fengsel.
- Be om beskyttelse mot mishandling og tortur for kristne som sitter i fengsel.
- Be om at kristne kan stå fast i troen, tross stor motstand.
- Be om beskyttelse for husmenighetene

Med vennlig hilsen
Øystein Rauan
Leder av forbønnstjenesten

JA, jeg vil bli forbønnsvenn!

Undertrykte og rettsforfulgte kristne sier ofte: «Vi trenger å vite at dere ber for oss – at vi ikke er glemt av verden omkring oss.»

Bli forbønnsvenn – be for mennesker, myndigheter, land og prosjekter!

• E-post. Kortfattet ukentlig e-post med aktuelle forbønnsemner. (Også på våre nettsider.) 

• Magasinet Stefanus – syv ganger i året. Et forbønnsbrev med bønneemner for hver uke. Kan enkelt nappes ut. Bruk påmeldingsskjemaet ovenfor.

Les vår personvernerklæring