Russiske pinsemenigheter frykter tvangsstengning

Tre pinsemenigheter frykter å miste sine kirker

Illustrasjonsfoto: Stefanusalliansen

Illustrasjonsfoto: Stefanusalliansen

Myndighetenes påstår at de tre pinsemenighetene bryter bygningsforskriftene og derfor må stenges eller rives. Menighetene insisterer på at de enten har etterkommet kravene eller at de er feilaktig anklaget for forskriftsbrudd. Pinsemenighetene i de tre byene Niznij Novgorod, Orjol og Kaluga har vært gjennom en langvarig kamp i rettsvesenet for å beholde retten til å bruke bygninger de har kjøpt lovlig og benyttet i årevis, uten problemer.

En fjerde pinsemenighet, i byen Samara, fikk medhold i domstolen: Kirken blir ikke revet. I denne byen ble en moské i fjor jevnet med jorden med bulldoser.

I 2018 og 2019 innførte myndighetene også restriksjoner mot teologiske utdanningsinstitusjoner som tilhører pinsevennene og baptistene. Teologiske seminarer og bibelskoler fikk bøter, ble nektet å fortsette virksomheten for en periode og ble nektet å ta inn nye studenter. Myndighetene mente institusjonene hadde brutt reglene for utdanning, noe kirkesamfunnene selv benekter.

Gjennom den såkalte «anti-misjonsloven» som ble innført i 2016, ble det lagt store begrensninger på protestantiske kristnes aktiviteter. «Misjon» er definert som en aktivitet som bare kan utføres av personer med skriftlig autorisasjon. Inntil nylig var også all «misjonsaktivitet» forbudt i private hjem. Dette rammet til og med bønnemøter. Men i en historisk rettssak 14. november i fjor slo en domstol fast at trossamfunn og religiøse organisasjoner har rett til å holde møter i private boliger.

- Be om at de tre menighetene får beholde sine kirker
- Be for andre kirker som står i fare for å bli stengt
- Be om at teologiske utdanningsinstitusjoner kan fortsette virksomheten
- Takk for rettsavgjørelsen om at trossamfunn kan ha møter i private hjem. Be om at dette vil bli gjennomført i praksis
- Be om trosfrihet for alle i Russland

Kilde: Forum 18 News Service

Med vennlig hilsen
Øystein Rauan
Leder av forbønnstjenesten

JA, jeg vil bli forbønnsvenn!

Undertrykte og rettsforfulgte kristne sier ofte: «Vi trenger å vite at dere ber for oss – at vi ikke er glemt av verden omkring oss.»

Bli forbønnsvenn – be for mennesker, myndigheter, land og prosjekter!

• E-post. Kortfattet ukentlig e-post med aktuelle forbønnsemner. (Også på våre nettsider.) 

• Magasinet Stefanus – syv ganger i året. Et forbønnsbrev med bønneemner for hver uke. Kan enkelt nappes ut. Bruk påmeldingsskjemaet ovenfor.

Les vår personvernerklæring