Sudan lover større religionsfrihet

Sudans nye religionsminister erklærer reformer

Foto: Felleskirkelig bønnemøte i Sudan. Morning Star News

Foto: Felleskirkelig bønnemøte i Sudan. Morning Star News

Religionsminister Nasr al-Din Mufreh har nylig kommet med uttalelser som kan føre til store forbedringer for trosfriheten i Sudan. Uttalelsene står i skarp kontrast til politikken til tidligere president Omar al-Bashir, som ville gjøre Sudan til et 100% muslimsk land. Mufreh er religionsminister i den nye overgangsregjeringen som tiltrådte 8. september. I et intervju 3. november sier han at eiendommer som er blitt stjålet fra sudanske kristne vil bli returnert. Han inviterer også utviste jøder til å komme tilbake til landet og sier at kristne og andre religiøse er frie til å praktisere sin tro i Sudan.

Etter at Sør-Sudan ble et eget land i 2011, startet president Omar al-Bashir en kampanje for å gjøre Sudan 100% muslimsk, uten plass til andre religioner og kulturer. Under hans regime ble kirker ødelagt og konfiskert. Kristne ble arrestert og drapstruet, og kristne bokhandler raidet.

Konfiskering av kirkelige eiendommer har vært et eget kapittel. Myndighetene har opprettet egne komiteer som skulle ta seg av noen av kirkenes administrative saker. Disse komiteene har aldri vært godkjent av kirkene selv. Komiteene har «solgt» eiendommer til muslimske forretningsmenn og bestemt at eiendommer skal overgis til myndighetene. Kirker som har motsatt seg dette, har fått kirkene og eiendommene sperret av eller ødelagt med bulldoser. Dagen etter at den nye regjeringen tiltrådte, den 9. september, ble det bestemt at en konfiskert baptistkirke skulle gis tilbake til eierne. Forhåpentligvis er dette et tegn på at de varslede reformene vil bli satt ut i livet.

Religionsministerens varslede reformer møter kritikk fra radikale muslimer. Det gjenstår å se hvordan reformene vil bli fulgt opp. Det er viktig å be for Sudan i denne tiden, når en ny framtid er i støpeskjeen.

- Takk for de nye signalene om bedring i trosfriheten
- Be om at de varslede reformene skal bli satt ut i praksis
- Be om beskyttelse for overgangsregjeringen og at de kan lede landet på en god måte, fram til en permanent regjering er på plass
- Be om at konfiskerte eiendommer skal gis tilbake til kirkene
- Be om trosfrihet for alle i Sudan

Med vennlig hilsen
Øystein Rauan
Leder av forbønnstjenesten

JA, jeg vil bli forbønnsvenn!

Undertrykte og rettsforfulgte kristne sier ofte: «Vi trenger å vite at dere ber for oss – at vi ikke er glemt av verden omkring oss.»

Bli forbønnsvenn – be for mennesker, myndigheter, land og prosjekter!

• E-post. Kortfattet ukentlig e-post med aktuelle forbønnsemner. (Også på våre nettsider.) 

• Magasinet Stefanus – syv ganger i året. Et forbønnsbrev med bønneemner for hver uke. Kan enkelt nappes ut. Bruk påmeldingsskjemaet ovenfor.

Les vår personvernerklæring