Tyrkia: takk for bønnesvar

Unge mennesker har latt seg døpe under pandemien.

Illustrasjonsfoto: Dåp i Antalya evangeliske kirke, 2012

Illustrasjonsfoto: Dåp i Antalya evangeliske kirke, 2012

Våre kristne venner i Istanbul takker for forbønn. De gleder seg over at de endelig kan møtes ansikt til ansikt igjen. De opplever at Gud har vært trofast under pandemien. De har hatt gleden av å døpe to mennesker i denne perioden. De forteller at de har gudstjenester hver søndag og onsdag – under pandemien har de brukt nettløsninger. Hver lørdag har de også faste ungdomsmøter. 

Tidligere i høst fortalte vi at dette hadde vært dåp i Antalya evangeliske kirke. I løpet av sommeren døpte de elleve mennesker. Alle hadde først fått grundig undervisning. Under pandemien har de også brukt digitale hjelpemidler, og til sammen har dåpskandidatene vært med på 16 leksjoner om den kristne tro og lære. 

Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg har lett for å glemme å takke i mitt bønneliv. Jeg ber for den forfulgte kirke, og så glemmer jeg noen ganger å takke for bønnesvarene. Derfor hadde jeg lyst til å dele disse gode nyhetene med deg fra Tyrkia. Det står så fint: “Vær alltid glade, be uavbrutt, takk Gud under alle forhold! For dette er Guds vilje med dere i Kristus Jesus.”( Paulus’ første brev til tessalonikerne 5,16-18).

La oss be:

  • Takk for at unge mennesker har latt seg døpe!

  • Be for dåpskandidatene, at de skal fortsette å vokse i troen. 

  • Be for de som blir forfulgt for sin tro. 

Vennlig hilsen
Stefanusalliansen
Daniel Hop-Hansen

 

JA, jeg vil bli forbønnsvenn!

Undertrykte og rettsforfulgte kristne sier ofte: «Vi trenger å vite at dere ber for oss – at vi ikke er glemt av verden omkring oss.»

Bli forbønnsvenn – be for mennesker, myndigheter, land og prosjekter!

• E-post. Kortfattet ukentlig e-post med aktuelle forbønnsemner. (Også på våre nettsider.) 

• Magasinet Stefanus – syv ganger i året. Et forbønnsbrev med bønneemner for hver uke. Kan enkelt nappes ut. Bruk påmeldingsskjemaet ovenfor.

Les vår personvernerklæring