Kristne i Iran: Svært krevende under korona-krisen

Iran er hardt rammet av korona. «Vi er i en tilstand av sjokk og klage», skriver vår partner som ønsker forbønn for kristne i Iran.

Kristne i Iran har opplever ekstra utfordringer i et land som er hardt rammet av korona-viruset.

Nær 100 000 fanger er blitt midlertidig løslatt fra Irans overfylte fengsler, i frykt for at koronaviruset kan spre seg. Likevel er langtidsfanger holdt tilbake. Blant dem er 11 kristne. Fire av dem soner dommer på 10 år, en av disse er den kjente pastoren Yousef Nadarkhani. Familiene deres er bekymret for helsen deres og at de kan bli smittet.

Virksomheten til Pars Theological Centre, Stefanusalliansens partner, er sterkt preget av korona-krisen. Pars gir teologisk opplæring til kristne ledere i Iran. En stor del av opplæringen foregår som fjernundervisning. Pars har kunnet opprettholde en del av virksomheten fra medarbeidernes hjemmekontor og ha kontakt med studenter, men mange studenter er fullstendig isolert fra medstudenter på grunn av reglene om sosial avstand. Pars meldte for en uke siden at ingen av deres studenter er smittet av korona-viruset, men flere har mistet venner og slektninger.

«Sjokk og klage»
Pars-leder Mehrdad Fatehi sier:  «Vi i Pars befinner oss i en tilstand av sjokk og klage. I Klagesangene blir vi påminnet om betydningen av håp. Noen sier at håp er den glemte dyden i vår tid. Andre har sagt at vi lever i en tid med redusert håp, eller, kanskje mer nøyaktig, feilrettet håp. Håp er en gave som Gud gir oss, men det er også en dyd som må dyrkes, pleies og praktiseres. Hvordan kan vi styrke håpet om Gud har betrodd oss? Hvordan kan vi være spre håp, leve ut håpet, i en verden som både sulter etter det og tviler på at det eksisterer?Det er mye som er usikkert nå. Men vi er fast bestemt på, nå mer enn noen gang, å oppdra et fellesskap av ledere som kan være bærere av håpet inne i Iran, som vitner om Jesus som selv er vårt Levende håp. – Måtte håpets Gud fylle deg med all glede og fred ved å tro, slik at du ved Den hellige ånds kraft kan bugne av håp (Romerne 15:13).»

Møtes – ofte bare to og to
Iranske kristne fortsetter å møtes i husmenigheter, men i mye mindre grupper enn tidligere, ofte møtes de bare to og to.

Ellers trosser mange iranere sikkerhetsrådene som er utstedt av myndighetene. De fortsetter å reise som før og samles i store grupper, spesielt under feiringen av iransk nyttår 21. mars, forteller Pars med stor bekymring.

- Be om at Iran skal få kontroll over korona-situasjonen. Be om at befolkningen skal følge sikkerhetsrådene
- Be om beskyttelse for kristne som sitter i fengsel. Be om at de også kan bli midlertidig løslatt
- Be om at Pars kan opprettholde kontakten med studenter og fortsette virksomheten i denne usikre tiden
- Be for Pars’ økonomiske situasjon
- Be om beskyttelse for husmenighetene
- Be om at iranske kristne kan være med og formidle håp i en situasjon hvor mange har mistet håpet

Med vennlig hilsen
Øystein Rauan
Leder av forbønnstjenesten

JA, jeg vil bli forbønnsvenn!

Undertrykte og rettsforfulgte kristne sier ofte: «Vi trenger å vite at dere ber for oss – at vi ikke er glemt av verden omkring oss.»

Bli forbønnsvenn – be for mennesker, myndigheter, land og prosjekter!

• E-post. Kortfattet ukentlig e-post med aktuelle forbønnsemner. (Også på våre nettsider.) 

• Magasinet Stefanus – syv ganger i året. Et forbønnsbrev med bønneemner for hver uke. Kan enkelt nappes ut. Bruk påmeldingsskjemaet ovenfor.

Les vår personvernerklæring