PROSJEKT

AKTUELT

Pastor Wang Yoi i Early Rain-kirken i Chengdu er fengslet i ni år for sin tros skyld.

Kinesisk brutalitet i utvalg

President Xis jerngrep mot gudstroen hører avgjort med på listen over Kinas forbrytelser i utvalg, skriver Johannes Morken i replikk til Aftenposten-kommentar.

Her arbeider vi

Stefanusalliansen samarbeider med lokale kirker, organisasjoner og personer.