PROSJEKT

AKTUELT

Kim Il-sung som grunnlag Kim-dynastiet, er bestefar til Kim Jong-un. (Foto: Karin Riska)

Der kristne drepes for sin tros skyld

Nord-Koreas diktator, sønnesønn av Kim Il-sung, som Donald Trump hyller som en mann å stole på, leder et regime som i snart 70 år har torturert og drept kristne for deres tro.

Her arbeider vi

Stefanusalliansen samarbeider med lokale kirker, organisasjoner og personer.