PROSJEKT

AKTUELT

Ingen trosfrihet: Kim Il Sung som grunnla Nord-Korea, er fortsatt etter sin død landets øverste leder. Regimet undertrykkjer alle som ikke bøyer seg for regimet.

Der Kim er gud og kristne drepes

Det finst ikkje trosfrihet i Nord-Korea. Der praktiserer Kim Jong un med hard hand sitt første bod: Du skal ikkje ha andre gudar enn meg eller bestefaren min.

Her arbeider vi

Stefanusalliansen samarbeider med lokale kirker, organisasjoner og personer.