Nettbaserte læringsressurser står sentralt i utbygging av undervisning om trosfrihet.

Nettbaserte læringsressurser står sentralt i utbygging av undervisning om trosfrihet.  

Den digitale læringsplattformen er utviklet av NORFORB, et nordisk kirkelig nettverk for trosfrihet. Plattformen har utover dette tilslutning fra over 60 partnere.

Arbeidet med å utvikle plattformen er støttet av Utenriksdepartementet gjennom en samarbeidsavtale med Stefanusalliansen.

Her er den digitale læringsplattformen.

Les om hele vårt arbeid for trosfrihet – som en rettighet for alle.

I tillegg til den fritt tilgjengelige læringsplattformen holdes det tilrettelagte, ledede online-kurs for mennesker som selv vil bli kursholdere.

I samfunn med store trosfrihetsutfordringer er det mange som ikke er klar over hva trosfrihet innebærer.

Aktører i det sivile samfunn og enkeltindivider vet ikke hva deres rettigheter er eller hvordan de kan fremme respekten for trosfriheten.

Gjennom undervisning og kurs i menneskerettigheter og trosfrihet økes menneskers kunnskap og bevissthet om egne og og andres rettigheter og menneskeverd. Å være klar over sine rettigheter og få kunnskap om relevante redskaper og metoder er avgjørende for å kunne jobbe for forandring. Samtidig er det grunnleggende at man også ser pà sine egne holdninger, slik at man ikke er med på å opprettholde fordommer og diskriminering av andre.

Trosbaserte organisasjoner, trossamfunn og ikke-statlige organisasjoner har alle en viktig rolle å spille for å styrke demokrati, holde myndigheter ansvarlige og jobbe for fredelig sameksistens. Gjennom undervisning i menneskerettigheter og trosfrihet, vil vi bidra til å bygge lokalt sivilsamfunn og styrke lokale menneskers evne til å kjenne sine egne rettigheter og deretter kjempe sine egne kamper. 

Vi støtter partners som holder treninger for sin målgruppe og er noen ganger selv med å lede trosfrihetsundervisning sammen med partnere.