Et team fra Resurrection Church Beirut rykker ut for å hjelpe til etter katastrofen i Beirut.

Et team fra Resurrection Church Beirut rykker ut for å hjelpe til etter katastrofen i Beirut.  


Stefanusalliansen har tre partnere som vi støtter i Beirut. Alle tre står midt oppe i katastrofen og setter store ressurder inn for på hjelpe.

Menighet: Skader på bygg og hjem
Vår samarbeidskirke Resurrection Church i Beirut fikk skader på både hovedkirken og byggene i to bydeler der menigheten driver hjelpearbeid for syriske og irakiske flyktninger.

Dessuten er 80 hjem for stab og menighetsmedlemmer skadet: 70 hjem har fått knuste vinduer og ødelagte møbler, skader som lar seg reparere. Ti andre hjem har større skader som kan repareres dersom det ikke bestemmes at hele bygget skal rives.

Menigheten ønsker også å bistå med traumehjelp, dersom de klarer å skaffe ressurser. Kirken har dessuten egen helseklinikk for flyktninger, holdt åpen gjennom korona-tiden. Resurrection Church hjelper også hjemløse med midlertidig tak over hodet.

– Behovet for matutdeling har vært stort både før og under pandemien og er blitt enda større etter eksplosjonskrisen. Vi vil gjerne fortsette å hjelpe 900 familier med mat, sier Debbie Fawli i RCB.

 

 

Et team fra Merath deler ut mat til hjemløse i Beirut.

Deler ut mat, vann og madrasser
Den kirkelige hjelpeorganisasjonen Merath har hatt et utstrakt hjelpearbeid for flyktninger og andre sårbare i Libanon. Behovene forsterkes etter katastrofen. Merath som arbeider gjennom kirker, hjelper med utdeling av ferdige måltider til hjemløse, vann, matutlevering, madrasser og laken, hygieneartikler og vernemasker.

– Vi trenger all den hjelp vi kan få siden rundt 300 000 mennesker mistet sine hjem i katastrofen, sier direktør Lucas Schindeldecker i Merath.

Så langt har Meraths partnere delt ut 4000 ferdige måltider til rammede familier i Beirut.

– Da vi vi i dag delte ut måltider, var folk opptatt av å prøve å berge det som er att av hjemmene deres, og de hadde ikke spist noe hele dagen, fort eller en fra teamet som gikk i gatene.

Da Arab Baptist Theological Seminary, som er nabo av Merath oppe i fjellet over Øst-Beirut, like etter katastrofen åpnet klasserom og internat for hjemløse, fikk ABTS også bistand fra Merath – 100 esker med mat og hygieneartikler.

 

 

Be for Libanon.

Gir bort fem prosent av lønnen
Organisasjonen Adyan, som arbeider for mangfold og borgerrettigheter i Midtøsten, kaster seg også rundt i katastrofen. Adyan har lansert prosjektet «Vi står sammen med Beirut» og har gått ut til hele sitt nettverk, fra de mange unge som har fått undervisning, til frivillige, ambassadører, regjeringer og samarbeidspartnere, for å mobilisere støtte til akutte behov Libanon. Målet er å samle inn en million dollar.

Adyan har også blant annet donert fem prosent av lønnen til alle ansatte i en periode på tre måneder. Adyan vil bekoste all administrasjon av «Vi står sammen med Beirut» slik at alle innsamlede midler når frem til de som trenger hjelpen. Og Adyan lover god oppfølging og jevnlige rapporter som sikrer innsyn i at midlene kommer helt frem.

Adyan er også blant dem som krever uavhengig og gjerne internasjonal gransking av tragedien, for å få sannheten frem om hvordan dette kunne skje.

– Vi må sikre at ofrenes liv og de skadede og andre berørte ikke blir gjenstand for forsømmelse, utnyttelse eller simple forhandlinger, sier Adyan i en uttalelse.

Hjelp ofrene i Beirut

Våre partnere står midt i katastrofen. Du kan gi dem en håndsrekning. VIPPS til 19013, eller bruk knappen nedenfor. Merk gaven: Beirut

Gi en gave

AKTUELT

PROSJEKT