Fadi Daou er prest i den maronittiske kirken i Libanon og er en av grunnleggerne av Adyan.

Fadi Daou er prest i den maronittiske kirken i Libanon og er en av grunnleggerne av Adyan.  


Koronaviruset har ført til nedstenging i en rekke land, som Libanon. Skolene er stengt, mange er i karantene eller i frivillig karantene. Svært mange samlinger er avlyst.

Stefanusalliansens partner Adyan har arbeid for like borgerrettigheter for alle i en rekke land i Midtøsten. Organisasjonen ble startet av en maronittisk prest og en muslimsk, kvinnelig teolog. Organisasjonen har selv stengt sine kontorer og oppfordrer alle til å følge alle faglige råd.

Felles ansvar
– Denne pandemien er en påminnelse om at vi, til tross for forskjeller, tilhører én menneskelig familie. Dette gir oss et felles ansvar for å bevare våre egne og andres liv, uttaler Adyan.

– Egoisme og arroganse er en vei til undergang, mens bevissthet, kollektivt ansvar og forpliktelse på de høyeste kravene til forebygging er veien ut av denne krisen, med så liten skade som mulig, uttaler Adyan.

Heroisk rolle
Adyan roser den heroiske innsatsen til ambulansefolk og alle helsearbeidere.

– Dette gjelder særlig de som meldte seg frivillig til å arbeide på avdelingene for pasientene som var smittet med viruset; det var en strålende manifestasjon av menneskelig solidaritet. Dette inkluderer også de som tilbyr grunnleggende helsetjenester til tross for risikoen de selv står overfor. Vi takker dem og ber for dem.

Korrupsjon og fiasko
Men Adyan er ramsalt i kritikken av det politiske lederskapet i landet som i høst og vinter har vært møtt av store folkelige protester. Adyan sier:

– Denne pandemien har rammet Libanon i en tid da landet lider av en tragisk økonomisk, økonomisk og politisk krise. Pandemien vil ytterligere øke folkets lidelser, og lidelsene for de mange flyktningene i Libanon. De er ofre for konsekvensene av korrupsjon og politisk fiasko. Denne situasjonen viser at regjeringen og politikerne må ta ansvar for å beskytte folk fra politiske og sekteriske splittelser. Fravær av moral, samarbeid og evne til å ta beslutninger, er et svik.
 

Unngå falske nyheter
Adyan har selv stengt kontorene på ubestemt tid. Teamet vil fortsette å jobbe hjemmefra, mens de tar alle anbefalte forholdsregler. Adyan ber alle sine samarbeidspartnere om å holde seg i frivillig karantene.

– Vi oppfordrer også til å unngå å publisere falske og unøyaktige nyheter og i stedet vitne om menneskelig solidaritet. Vi ber også folk ikke spre populistiske fortellinger.

Avlys fredagsbønn og gudstjenester!
Adyan ber alle partnere om å avlyse samlinger selv om det er for bønn og tilbedelse. Organisasjonen viser både til muslimenes hadith og til Jesu ord om at sabbaten er for menneskets skyld og ikke motsatt slik at vi ikke blir slaver av sabbaten, når organisasjonen ber om avlyste bønnesamlinger og gudstjenester.

– Måtte vår avhengighet av Gud være et motiv for å konfrontere denne pandemien med bevissthet, mot og åndelig solidaritet. Vi løfter våre bønner til Gud den allmektige.

Støtt ofrene for brudd på trosfriheten

Bruddene på trosfriheten tar ikke pause under koronaen. Kinesisie kristne kjemper. I Iran fikk konvertitter langitdsdommer uten å få forsvare seg.

Gi en gave

AKTUELT

PROSJEKT