Det ble langt flere utkastelser av protestantiske utlendinger etter saken mot Andrew Brunson, her sammen med sin kone Norine.

Det ble langt flere utkastelser av protestantiske utlendinger etter saken mot Andrew Brunson, her sammen med sin kone Norine.  


– Vi finner det uforståelig at Tyrkia bruker deportasjon mot utenlandske protestantiske kristne, uttaler Den protestantiske alliansen (TEK) i en pressemelding.

Ca 50 utenlandske protestanter er så langt rammet av enten å bli kastet ut med få dagers varsel, bli nektet innreise etter utenlandsopphold eller nektet fornyet oppholdstillatelse. Det har rammet 150 menensker. Flere kan være rammet uten å å vite det siden de ikke har reist til flyplassen.

En del av dem har den kraftige beskyldningen i kode N82 – at de er en trussel mot nasjonal sikkerhet, uten at det er gitt en tilfredsstillende grunn eller overhodet gitt bevis for å underbygge dette. Andre har fått en kode om at de truer offentlig ro og orden.

– Det er klart at prinsippet om nasjonal suverenitet gir enhver regjering retten til å definere hvilke ikke-borgere som kan bo eller være innenfor landets grenser. Men vår konstitusjon krever at anklager som er fremsatt, må være basert på bevis, sier TEK.

Traumatisk
– Traumatiske avslag på innreise basert på hemmelige etterretningsrapporter om at den siktede har deltatt på helt lovlige og åpne kirkemøter, er uakseptabelt. Det er unødvendig for landet vårt å iverksette slike tiltak mot mennesker som overhodet ikke har noe kriminelt rulleblad, og som har vist respekt for lovene våre og den offentlige orden mens de har levd uten problemer i årevis i landet vårt, heter det.

Politikken viser seg nå å ramme ikke bare helt utenlandske familier. TEK har fått kjennskap til tilfeller der en utenlandsk ektefelle av en tyrkisk statsborger er nektet ny innreise, eller har fått ny innreise avhengig av forhåndsgodkjenning – noe ingen har fått.

– Dette er et brudd med prinsippet om familiens grunnleggende enhet.

Gift med tyrker – kastet ut
Joy Anna Subaşıgüller er gift med Lütfü Kerem Subaşıgüller. Han er pastor og tyrkisk statsborger i aktiv tjeneste i kirken i Ankara. Hun ble nektet fornyelse av oppholdstillatelsen og fikk 10 dager til å forlate landet. Paret har vært gift i syv år og har 3 barn på fire og et halvt år, to og en halv måned og tre måneder. Deres barn er tyrkiske statsborgere. Joy Anna Subaşıgüller har vært bosatt i Tyrkia i ti år, med plettfri vandel.

– De første utenlandske familiene ble tvunget til å emigrere uten at det ble presentert noe solid bevis. Nå skjer dette med familier som er delvis utenlandske, delvis tyrkiske, påpeker TEK og fortsetter:

– Vil det neste være at tyrkiske statsborgere som er protestantiske kristne vil rammes? Vi oppfatter fortsatte utvisningsordrer som en urettferdig og umenneskelig praksis rettet mot protestantiske kristne. Vi protestantiske kristne elsker landet vårt og ber for landet vårt, og vi fortjener ikke denne behandlingen, heter det.

 

– Vil det neste være at tyrkiske statsborgere som er protestantiske kristne vil rammes?

 

TEK ber om at praksisen skal opphøre:

– De som har lidd av denne praksisen, må få revurdert sine saker innenfor rammen av grunnleggende menneskerettigheter og våre nasjonale og internasjonale lover. De må gis tillatelse til å bo i vårt land som de elsker så mye.

 

 

AKTUELT

PROSJEKT