Iranske konvertitter døpes i Tyrkia av den iranske pastoren «Ron» som selv måtte forlate Iran etter arrestasjon.

Iranske konvertitter døpes i Tyrkia av den iranske pastoren «Ron» som selv måtte forlate Iran etter arrestasjon.  


En fersk undersøkelse blant 50 000 iranere, utført av GAMAAN, en nederlandsk forskergruppe, fant at 1,5 prosent av de spurte identifiserer seg som kristne.

I Iran er det rundt 300 000 «anerkjente» kristne av armensk og assyrisk avstamning. Dersom vi regner 1,5 prosent av Irans 82 millioner mennesker,  kommer vi til over 1,2 millioner kristne, det vil si godt over 900 000 som har konvertert til kristendommen.

GAMAAN har publisert undersøkelsen på farsi, men har så langt ikke publisert den på sin engelske nettside. Men Gamaan gjengir engelskspråklige presseoppslag om funnene, blant annet denne artikkelen fra trosfrihetsorganisasjonen Article18.

Sterk kirkevekst
– Denne rapporten er i det stor og hele troverdig og verdt å studere, sier «Ron» til Mgasinet Stefanus, en iransk pastor som selv måtte forlate Iran etter at kirken han ledet i Teheran ble stengt og han selv ble arrestert og deretter satt fri under sterk overvåkning.

Pastor Dr Sasan Tavassoli, som selv er konvertitt, sier i en kommentar til organisasjonen Article18:

«Dette er ingen overraskelse her for meg. I ganske lang tid har jeg følt at vi er midt i en kirkevekst i Iran.»

Funnene antyder at påstanden om at det er en million kristne i Iran, ikke kan avvises like raskt som tidligere. Dommerne som i fjor dømte i sak der en iraner søkte asyl i Storbritannia, med begrunnelsen at han hadde konvertert til kristen tru, uttalte: «Utenfra anser vi det ikke som sannsynlig at det er så mange som 1 million mennesker som i hemmelighet praktiserer kristendommen i Iran.»

Regimet erkjenner konverteringer
Det iranske regimet har selv erkjent at det skjer en økning i tallet på konverteringer. I fjor innrømmet Irans etterretningsminister at konvertitter hadde blitt «innkalt for å bli spurt om hvorfor de konverterte». Han sa at dette ble gjort fordi det «skjer rett foran våre øyne».

Men konvertitter blir i Iran rutinemessig trakassert og arrestert. Derfor har tidligere estimater fra kristne organisasjoner kun vært basert på ekstrapoleringer av det lille kjente antallet konverteringer – i stor grad basert på kontakt med kristne satellitt-TV-kanaler.

Dette er første gang en sekulær organisasjon legger vekt på dette fenomenet.

 

Slik fordeler de spurte seg på tro. Illustrasjon: Article 18

Ingen overraskelse
Afshin Shahi, en britisk foreleser om Midtøsten-politikk, sier til organisasjonen Article18: «Jeg tror ikke resultatet av undersøkelsen er overraskende for noen Iran-observatører. I løpet av de siste 40 årene har landet gått gjennom en gigantisk sosiokulturell endring. Undersøkelsen får frem det faktum at en veldig stor andel av befolkningen ikke lenger identifiserer seg med sjia-islam, som brukes som ideologi for å dominere av staten.

«Denne endringen er så drastisk at selv staten har måttet erkjenne den. I de senere år har forskjellige representanter for staten snakket om trusselen om av-islamisering av det iranske samfunnet. De har til og med laget et begrep for det: ‘Andalusiasation’, som innebærer en gradvis av-islamisering av kulturelle strukturer som til slutt vil utgjøre en eksistensiell trussel mot islamistenes politiske dominans.

«Gitt disse motsetningene mellom Den islamske republikken og det bredere iranske samfunnet, er det ikke overraskende at den øverste lederen anser ‘kulturell invasjon’ som farligere enn en militær invasjon.»

Mister troen på islam
Her er andre funn i undersøkelsen:

Bare 32% identifiserer seg som sjiamuslimer. (Regimet hevder derimot at 95% av iranerne er sjiamuslimer.)

46,8% sier at de har gått fra å være religiøse til å ha ingen religion, mens 5,8% sier at de har skiftet fra en religiøs tro til en annen.

41% sier at de mener at medlemmer av alle trosretninger bør kunne formidle sin tro offentlig, mens 42% sier at de er imot offentlige ytringer av noen religiøse synspunkter. Bare 5% sier at denne retten bare bør gis muslimer.

68% sier at religiøse avgjørelser ikke skal håndheves, selv om de bygger på flertallets tro. 15% sier at de lovene uansett må være i samsvar med religiøse regler.

7,7% identifiserer seg som zoroastriere, den gamle persiske religionen. Det er en pekepinn på en generell økning i nasjonalismen. (Antall zoroastriere som ble registrert i den siste folketellingen, var bare 25.000.)

En pinsekirke som regimet har stengt i Teheran. Foto: Google Maps/Faty Razaiy

Åndelig revolusjon

Dr Tavassoli kommenterer: «Å si at det skjer en åndelig revolusjon i Iran, er en stor underdrivelse. Regimets forsøk på indoktrinering av generasjonene etter den islamske revolusjonen (i 1979), har vist seg å svikte totalt.

«Jeg tror ikke fremtidens Iran vil være som noe vi har kjent tidligere. Iran kan snart bli Frankrike i Midtøsten, ettersom det også er tegn på økende motstand mot offentlige manifestasjoner av religion, både hijab, lovgivning eller til og med evangelisering.

Er så forskningen troverdig?

Afshin Shahi sier at det ikke finnes noen perfekt metodikk for kartlegging av tro. I tillegg til de generelle vanskelighetene, måtte forskerne utføre sitt arbeid i et univers der religion utgjør hele grunnlaget for maktmonopolet fra Den islamske republikk.

«I Iran er religiøs tro et sikkerhetsspørsmål, i alle betydninger av begrepet. I et miljø hvor skifte av religion kan føre til dødsstraff, kan ikke folk fritt uttrykke sin tro hvis den er i strid med grunnleggende prinsipper for staten. Ikke overraskende måtte forskerne gjøre undersøkelsen på nettet, noe som har både fordeler og ulemper. Men generelt sett, til tross for alle begrensninger, er dette det beste de kunne ha gjort i denne situasjonen.»

Han legger til: «Den bitre opplevelsen (folk har) av Den islamske republikken har undergravd sjia-islam til et utrolig lavt nivå. Undersøkelsen indikerer at mange mennesker enten har mistet troen på religion eller har konvertert til en annen tro. Men siden disse endringene skjer under jorden, kan vi aldri være 100 prosent sikre på tallene.»

AKTUELT

PROSJEKT