En musikkgruppe fra Moldova spilte da den nye kirken i Antalya ble åpnet.

En musikkgruppe fra Moldova spilte da den nye kirken i Antalya ble åpnet.  


Viseordfører Hasan Kacmaz, som selv er muslim, uttrykte glede over menigheten og bygget. Han ønsket alle religiøse bygg i Antalya velkommen og sa at alle er under myndighetenes beskyttelse. Flere kirkeledere fra andre byer og også noen muslimske ledere fra Antalya deltok.

Stefanusalliansen er den største bidragsyteren til kirkebygget. Gunnar Dehli (styremedlem) takket for at Tyrkia åpnet seg opp for evangeliet for 2000 år siden og ble en kanal for kristningen av Europa, slik at også vi i det kalde nord fikk del i velsignelsen 1000 år senere.

– I takknemlighet gleder vi oss nå over å få være med på å bringe noe tilbake ved å styrke kirken i Tyrkia, sa Dehli. Han uttrykte også glede over hvordan varaordføreren ville beskytte trosfriheten som en grunnleggende menneskerettighet.

Det var tale av menighetens pastor, Ramazan Arkan. Han formidlet budskapet om Jesus som frelser, og han var tydelig på at Antalya Evangelical Churchs målsetting er å bringe de gode nyhetene til folk i Antalya.

Åpningen skjedde ved klipping av et rødt bånd. Flere aktører deltok med sakser. Dette ble foreviget i flere aviser. Alle skrev positivt om hendelsen. Ramazan uttrykte stor tilfredshet og takknemlighet etter åpningsarrangementet.

Den formelle åpningen skjedde ved klipping av et rødt bånd. Flere aktører deltok med sakser. Viseordføreren ville at han og Gunnar Dehli skulle holde saksa sammen under klippingen. Dette ble foreviget i flere aviser.

Følgene av folkeavstemningen om grunnlovsendringer om presidentens makt har skapt usikkerhet flere steder. At viseordføreren i Antalya deltok skaper trygghet for menighetens virksomhet.

Pastor Andrew Brinley og viseordfører Hasan Kacmaz.

AKTUELT

PROSJEKT