Arbedet Mama Maggie og Stefanusbarna gjør i Kairos «søppelby» støttes av oss kun med innsamlede midler.

Arbedet Mama Maggie og Stefanusbarna gjør i Kairos «søppelby» støttes av oss kun med innsamlede midler.  


Vi i Stefanusalliansen inngikk nylig en avtale med Utenriksdepartementet om 24 millioner kroner over tre år til helt konkrete prosjekter for å fremme trosfriheten.

Avtalen gir oss muligheten til et kraftig løft for et systematisk arbeid for rettshjelp til forfulgte kristne, opplæring i trosfriheten og rapportering av brudd på trosfriheten.

Vi har fått mange hyggelige tilbakemeldinger etter at nyheten om avtalen kom og om dens anerkjennelse av arbeidet Stefanusalliansen driver. Vi har også fått enkelte spørsmål om ikke tilgangen på offentlige millioner reduserer behovet for innsamlede gaver.

Svaret på det siste er et klart nei.

Styrket innsats

Avtalen med Utenriksdepartementet dekker helt konkrete prosjekter som vi ikke ville hatt mulighet til å gjennomføre uten disse midlene. Avtalen er dessuten tidsbegrenset.

• Vi skal utvikle videre et nettbasert verktøy for opplæring i trosfrihet. Det kan brukes av enkeltpersoner, grupper, organisasjoner og diplomatiet. Vi skal også utvikle nettbaserte kurs som kan tas i bruk hvor som helst i verden. Vi skal hjelpe folk til å forstå at de faktisk har trosfrihet og hva denne rettigheten betyr i livet deres.

• Vi skal støtte utvalgte advokater med midler slik at de kan hjelpe flere som er forfulgt for sin tro, gjennom krevende rettssaker – og forhåpentlig hjelpe flere til frihet. Advokatene skal dessuten få en nyutviklet database over lover og rettspraksis til hjelp i slike tidvis livsviktige oppdrag.

• I Vietnam skal vi hjelpe i gang det som forhåpentligvis blir to selvstendige menneskerettighetsorganisasjoner som systematisk kan rapportere brudd på trosfriheten til FN.

Dette er arbeid vi lenge har ønsket å styrke. Nå har vi muligheten.

Givere trengs
Men fortsatt trengs givernes innsats til alle de viktige formål som ikke støttes av UD-midlene. For å ta noen eksempler: Vi har i disse dager en ny kampanje (på Facebook og bidra.no) for å fly en presset pastorfamilie i et meget krevende land ut til sikkerhet. Et slikt formål dekkes ikke av UD-avtalen.

  • Du kan støtte innsamlingen her

De fleste av våre partnere ute – det være seg biskop Thomas og Mama Maggie sitt viktige arbeid i Egypt eller Human Friends Organizations modige innsats i Pakistan, for å ta noen eksempler – mottar kun innsamlede midler fra oss. Deres behov blir ikke mindre.

Styret i Stefanusalliansen har dessuten bestemt at vi skal ta et nytt krafttak for misjon. Misjon i vår sammenheng er støtte til lokale partnere som deler troen med mennesker i land og områder der det kan være farlig å tro på Jesus. Vi er en misjons- og menneskerettighetsorganisasjon med særskilt fokus på trosfrihet. Hele dette oppdraget tar vi på fullt alvor.

Mange norske misjonsorganisasjoner har støtte fra det offentlige (Norad) til bistand. Misjon støttes ikke av offentlige midler. Her er det givernes innsats som gjelder.

Derfor er vi frimodige når vi utfordrer til fortsatt giverinnsats til Stefanusalliansen. Tusen takk!

Vennlig hilsen

Hilde Skaar Vollebæk

Konstituert generalsekretær

 

 

Støtt kampen for trosfriheten

Stefanusalliansen får sin hovedvekt av midler fra innsamlede gaver. Du kan støtte dem som må kjempe for sin tro.

Gi en gave

AKTUELT