Konvertitter dømt til tre års fengsel i Iran

Iranske kristne og andre trosminoriteter lever under stadig større press fra myndighetene.

Foto: Article 18

Foto: Article 18

Den 11. november i fjor stormet politiet hjemmene til Amin Khaki, Milad Goodarzi, og Alireza Nourmohammadi. De ble utsatt for trusler, og politiet konfiskerte personlige eiendeler med kristent innhold, deriblant mobiler, datamaskiner, bibler og kristen litteratur. Det neste halve året måtte mennene møte opp på politistasjonen ukentlig, familiemedlemmer ble avhørt og tvunget til å skrive under på at familiene ikke lenger skulle samles, verken fysisk eller digitalt. Nå står Amin, Milad og Alireza overfor en treårig lang fengselsdom, anklaget for å ha bedrevet propaganda mot den iranske staten.  

Ved et høringsmøte i august, opplevde Amin, Milad og Alireza en positiv utvikling i saken: de fikk dommen redusert fra opprinnelige fem til tre år og boten de hadde fått på rundt $1600 ble slettet. Dette gir oss håp om at det finnes de som taler konvertittenes sak i rettssystemet, og vi bruker vår stemme for å kreve at de urettmessige anklagene droppes fullstendig ved neste høringsmøte som er satt til 16.desember.  

Alle mennesker har rett til å bytte religion og velge sin tro! 

Bli med og send appell til den iranske ambassaden for å kreve at Amin, Milad og Alireza får praktisere troen sin i fred, at anklagene mot dem droppes og at lovverket brukes til å beskytte sårbare minoriteter, ikke angripe dem!  

Takk for at du er med! 

Kilde: Middle East Concern, Article 18 

 

Slik gjør du: Last ned appellbrevet i PDF og send til: 

Ambassador Alireza Yousefi 

Embassy of Iran to Norway 

PO Box 4049 AMB 

0244 Oslo 

Norsk oversettelse av appellbrevet finnes også i PDF.

Bli SMS-appellvenn:
send APPELL START til 2377
Du får ca. 10 appeller i året (hver koster 20 kroner). Når du svarer, lager vi et appellbrev som sendes det aktuelle lands myndigheter.
For å bli appellvenn med BREV eller E-POST, fyll ut skjemaet nedenfor.
Les vår personvernerklæring

JA, jeg vil bli appellvenn!

Protester mot urett!

Som appellvenn kan du gjøre en forskjell for dem som lider for sin tro.

Brudd på trosfrihet og andre menneskerettigheter skjer oftest der ingen følger med. Enkle brev fra hele verden viser at noen vet. Brev utfordrer myndigheter. Brev kan få trosfrihetsfanger løslatt – og  oppmuntrer den som lider.

Bli en av Stefanusalliansens flere tusen appellvenner. Våre appeller foregår i samarbeid med internasjonale partnere.

Sendingene du mottar inneholder:

  • Grundig beskrivelse av aktuell sak.
  • Brev, som regel på engelsk. Som oftest er brevet til en øvrighetsperson, som en ambassadør. Iblant sendes brevet direkte til en forfulgt kristen, som oppmuntring og støtte.
  • Du skriver ut appellen eller oppmuntringsbrevet og sender det til oppgitt adresse. (Er du SMS-venn, svarer du på SMS.)

Avmelding fra appelltjenesten:

SMS: Send APPELL STOPP til 2377

E-post: Send til post@stefanus.no med navn og adresse, skriv "Avmelding appelltjenesten" i emnefeltet

Les vår personvernerklæring