Pastor fengslet for sin kamp for trosfrihet

Nguyen Trung Ton, en protestantisk pastor og aktivist, sitter fengslet i Vietnam for å ha aksjonert for demokrati og trosfrihet på fredelig vis. Han og hans familie utsettes for trakassering og vold på grunn av kampen for trosfrihet.

Familiens foto av Nguyen Trung Ton

Familiens foto av Nguyen Trung Ton

Ton ble først arrestert i 2011 og satt fengslet i to år, dømt for å ha drevet “propaganda mot staten”. I 2017 ble han arrestert igjen. 5. april 2018 ble han dømt til 12 års fengsel samt tre års husarrest, denne gangen anklaget for forsøk på å styrte landets administrasjon. Han ble dømt i samme sak som Nguyen Bac Truyen som fikk en dom på 11 år pluss husarrest – og som nylig fikk Stefanusprisen.

En rekke interesseorganisasjoner og myndigheter, blant annet Amnesty International og Action by Christians for the Abolition of Torture (ACAT), har uttrykt sin bekymring for pastor Ton og mener han er uskyldig dømt og utsatt for mishandling. Sannsynligvis er dommen en reaksjon mot Tons arbeid for trosfrihet i Vietnam. Han lider også av helseproblemer, men blir nektet behandling i fengslet. Stefanusalliansen krever nå umiddelbar løslatelse.

Vietnams lovgivning garanterer trosfrihet og ytringsfrihet for alle. Dessverre blir disse rettighetene brutt jevnlig. Ton er trolig straffet for å ha kjempet for trosfrihet som en grunnleggende menneskerettighet, i tillegg til å støtte politiske fanger og deres familier. I denne saken har staten også brutt rettigheter som organisasjonsfrihet, retten til rettferdig dom og frihet fra vilkårlig fengsling.

Vietnam har siden 2017 arrestert minst femten fredelige aktivister og kritikere. Det er tøffe tilstander i fengslene og utilstrekkelig med mat og helsehjelp. De oppfyller blant annet ikke FNs minimumskrav for behandling av fanger.

Ton og hans kone og to barn har vært utsatt for trakassering, trusler og vold de siste årene. Kona må i tillegg ta seg av sin eldre mor og funksjonshemmede datter, og familien har store økonomiske utfordringer på grunn av trakassering fra lokale myndigheter.

Send appell for å kreve at Nguyen Trung Ton blir løslatt umiddelbart, mottar tilstrekkelig helsehjelp og beskyttes mot tortur. 

 

Slik gjør du:

Last ned appellbrevet i PDF.
Skriv ut og send appellbrevet til:

H.E. Mr Nguyen Xuan Phuc Prime Minister of Viet Nam
16 Le Hong Phong Street
Ba Dinh District Ha Noi
Viet Nam

(Porto kr. 32,-)

Norsk oversettelse av appellbrevet finnes også i PDF.

Bli SMS-appellvenn:
send APPELL START til 2377
Du får ca. 10 appeller i året (hver koster 20 kroner). Når du svarer, lager vi et appellbrev som sendes det aktuelle lands myndigheter.
For å bli appellvenn med BREV eller E-POST, fyll ut skjemaet nedenfor.
Les vår personvernerklæring

JA, jeg vil bli appellvenn!

Protester mot urett!

Som appellvenn kan du gjøre en forskjell for dem som lider for sin tro.

Brudd på trosfrihet og andre menneskerettigheter skjer oftest der ingen følger med. Enkle brev fra hele verden viser at noen vet. Brev utfordrer myndigheter. Brev kan få trosfrihetsfanger løslatt – og  oppmuntrer den som lider.

Bli en av Stefanusalliansens flere tusen appellvenner. Våre appeller foregår i samarbeid med internasjonale partnere.

Sendingene du mottar inneholder:

  • Grundig beskrivelse av aktuell sak.
  • Brev, som regel på engelsk. Som oftest er brevet til en øvrighetsperson, som en ambassadør. Iblant sendes brevet direkte til en forfulgt kristen, som oppmuntring og støtte.
  • Du skriver ut appellen eller oppmuntringsbrevet og sender det til oppgitt adresse. (Er du SMS-venn, svarer du på SMS.)

Avmelding fra appelltjenesten:

SMS: Send APPELL STOPP til 2377

E-post: Send til post@stefanus.no med navn og adresse, skriv "Avmelding appelltjenesten" i emnefeltet

Les vår personvernerklæring