Algerie: Tre kirker til skal stenges

Vanskelig tid for de kristne i Algerie, men de fikk et bønnesvar

Kirkebygget som ble gitt tilbake. Foto: Middle East Concern

Kirkebygget som ble gitt tilbake. Foto: Middle East Concern

I Algerie fortsetter presset mot de protestantiske kristne. Tre nye kirker er beordret stengt, men en historisk kirke er nå levert tilbake.

I Algerie er det mange kristne som ikke har noe sted å samles. 13 kirker er tidligere blitt stengt av myndighetene, og mange kristne må møtes i bygninger som ikke er godkjent, fordi de ikke får nødvendige tillatelser. De risikerer stenging og utkastelse. Stefanusalliansen har tidligere løftet frem denne problemstillingen.

Denne uken kom et positivt tegn. I havnebyen Mostaganem ligger det flere gamle kirkebygg som myndighetene har tatt over. Nylig opplevde de kristne der at de fikk et bønnesvar. De fikk tilbake en av de historiske kirkebygningene som i lengre tid har vært i bruk til helt andre formål. Det skapte stor glede. Du kan lese mer om situasjonen her.

Men omtrent samtidig – 4. juni – beordret en domstol i byen Oran tre protestantiske kirker stengt. Totalt vil 16 kirker da være stengt.

Regjeringens press mot de protestantiske kirkene skyldes at de tar imot konvertitter. Da Algerie i februar ble gjenåpnet etter nedstenging under pandemien, ble moskeene åpnet, men de 34 protestantiske kirkene fikk ikke lov. I påsken åpnet de fleste av dem uten å ha fått lov. Det kom ingen reaksjoner. Men nå kommer altså en rettsordre som rammer tre av kirkene som altså har vært truet av stenging i snart et år.

En av de tre kirkene som nå beordres stengt, ledes av pastor Rachid Seighir. Han eier også en bokhandel. Han og hans bokhandlerassistent, Nouh Hamimi fikk 6. juni etter anke omgjort ett års fengsel til betinget fengsel. De to er derimot pålagt å en bot som tilsvarer drøyt 12 000 kroner. De vil anke dommene til høyesterett.

I september 2017 raidet politiet bokhandelen og fant kristne bøker, publikasjoner (inkludert bibler) og trykkemaskiner. 27. februar 2021 ble begge in-absentia dømt for «proselytisering», ettersom bokhandelen inneholdt bøker som ble ansett for å «agitere mot muslimenes tro».

Kristne i Algerie trenger forbønn:

  • Takk for at de kristne i Mostaganem fikk tilbake kirkebygget!
  • Be om at flere stengte kirker igjen skal kunne brukes som kirker.
  • Be for de tre kirkene som nå er beordret stengt, at de må kunne åpnes igjen sammen.
  • Be om at den organiserte kampanjen mot kristne skal opphøre.
  • Be om at de kristne i Algerie fritt skal få lov til å utrykke sin tro.
  • Takk for den betingede fengselsdommen og be om at de to dømte brødrene får kjenne Jesu fred – og at de frikjennes for alle urettmessige anklager.

 

Vennlig hilsen
Stefanusalliansen
Daniel Hop-Hansen

JA, jeg vil bli forbønnsvenn!

Undertrykte og rettsforfulgte kristne sier ofte: «Vi trenger å vite at dere ber for oss – at vi ikke er glemt av verden omkring oss.»

Bli forbønnsvenn – be for mennesker, myndigheter, land og prosjekter!

• E-post. Kortfattet ukentlig e-post med aktuelle forbønnsemner. (Også på våre nettsider.) 

• Magasinet Stefanus – syv ganger i året. Et forbønnsbrev med bønneemner for hver uke. Kan enkelt nappes ut. Bruk påmeldingsskjemaet ovenfor.

Les vår personvernerklæring