Muhamad (7) fikk hånden ødelagt da en vegg raste over ham under et bombeangrep hjemme i Homs i Syria. Men på barneklubben i Beirut er han den mest energiske av alle. (Foto: Johannes Morken)

Muhamad (7) fikk hånden ødelagt da en vegg raste over ham under et bombeangrep hjemme i Homs i Syria. Men på barneklubben i Beirut er han den mest energiske av alle. (Foto: Johannes Morken)  

I en kaotisk situasjon med store flyktningstrømmer støtter vi Resurrection Church Beirut (RCB). Dette var en liten evangelisk menighet da krigen brøt ut i Syria. Nå har den opplevd en enorm vekst i møte med de nye behovene. Dette er i seg selv et vitnesbyrd om hvordan et åpent hjerte og en utstrakt hånd kan lede til endringer, ikke bare for dem vi hjelper, men også for oss selv.

RCB har et vidstrakt arbeid rettet mot syriske og irakiske flyktninger. Noe handler om å møte akutte behov, annet handler om en langsiktig tenkning for å bygge opp barn og voksne som har fått et slag for baugen i møte med krigens redsler.

(Saken fortsetter under bildet av helsekontrollen for syriske og irakiske flyktninger)

 

Stefanusalliansen støtter RCB på tre måter:

  • Vi støtter menighetens disippeltreningsprogram. Mange flyktninger søker til deres menighet. De nye troende trenger opplæring i troen. Samtidig er dette programmet en ledertrening som ruster de troende til å ta ansvar for sine medmennesker. Dette gir medarbeidere til de mange tjenestene i menigheten.
     
  • Vi støtter menighetens tjeneste for barn. Mange av barna menigheten møter, har vokst opp med krig og ufred. Dette har satt dype spor og traumer som må bearbeides. Dessverre står disse flyktningbarna uten skoleplass i Libanon og blir overlatt til seg selv eller hverandre. RCB gir et tilbud om to timer med aktiviteter og meningsfull voksenkontakt hver dag. Dette gir også en mulighet til å gi individuell hjelp til de barna med de største traumene.
     
  • Vi støtter ved behov det omfattende nødhjelpsarbeidet menigheten har startet som respons på flyktningstrømmen. Her er behovene mange. Noen trenger hjelp til mat, vinterstid trenger flyktninger tepper og varmeapparat, hele året trenger syke medisiner.

AKTUELT

PROSJEKT

Her arbeider vi

Stefanusalliansen samarbeider med lokale kirker, organisasjoner og personer.