Fra toppen og deretter etter klokken mot venstre: Mohammed Vafada, Kamal Naamanian, Hossein Kadivar, Khalil Dehghanpour,  Behnam Akhlaghi, Mehdi Khatibi, Babak Hosseinzadeh, Shahrooz Eslamdoost og Abdolreza Ali Haghnejad.

Fra toppen og deretter etter klokken mot venstre: Mohammed Vafada, Kamal Naamanian, Hossein Kadivar, Khalil Dehghanpour, Behnam Akhlaghi, Mehdi Khatibi, Babak Hosseinzadeh, Shahrooz Eslamdoost og Abdolreza Ali Haghnejad.  


Dommene ble forkynt 13. oktober etter en siste kort rettshøring 23. september. De dømte er Abdolreza Ali Haghnejad, Shahrooz Eslamdoost, Behnam Akhlaghi, Babak Hosseinzadeh, Mehdi Khatibi, Khalil Dehghanpour, Hossein Kadivar, Kamal Naamanian and Mohammed Vafada. Det melder trosfrihetsorganisasjonen Article Eighteen, Middle East Concern og Christian Solidarity Worldwide.
 

Pastor arrestert etter gudstjeneste i Iran

Pastor Haghnejad ble arrestert av Den islamske revolusjonsgarden etter en gudstjeneste 10. februar. De åtte andre ble tauet inn i en serie arrestasjoner i januar og februar. Alle holder til i byen Rasht nord i Iran.

Syv av de ni ble sluppet fri mot kausjon i mars etter å ha betalt 13 000 dollar hver. Abdolreza og Sharooz ble varetekstfengslet.

Kristne utsatt for «dommer død»
I juli fikk fem av de ni arresterte tidoblet kausjonsbeløpet fordi de fastholdt at de ville forsvares av sin egen forsvarer. De må altså betale kausjon på 130 000 dollar hver.

Dommeren Mohammed Moghisheh, som ifølge organisasjonen Article Eighteen har fått tilnavnet «Dommer død» for sin harde behandling av samvittighetsfanger, forsøkte i et rettsmøte 24. juli å tvinge pastor Haghnejad, Eslamdoust, Hosseinzadeh, Akhlaghi og Khatibi til å akseptere en rettsoppnevnt forsvarer i stedet for sin egen. De nektet og ble deretter også anklaget for å promotere sionisme.

Dommer Moghisheh gjennomførte rettssaken mot Vafadar, Naamanian, Kadivar (Elisa) og Dehghanpour, som representerte seg selv, den 28. juli. Dommeren hevdet da at Bibelen var forfalsket og kalte mennene «frafalne». De er alle konvertitter fra islam.

Under den korte og avsluttende rettshøringen 23. september fikk de tiltaltes egen advokat lov til å snakke, men bare kort.

Samme kirke som Nadarkhani
De ni er alle medlemmer av samme kirke som den kjente pastor Yousef Nadarkhani. Han avsluttet nylig en sultestreik som han iverksatte i protest mot at hans sønner nektes utdanning fordi de som barn av konvertitt-kristne nektet å gjennomføre skolens islam- og koranstudier. Medlemmer av Irans anerkjente religiøse minoriteter – jøder, kristne og zoroastriere – fritas fra denne undervisningen. Men konvertitt-kristne og bahaier utsettes for et hardt press fra regimet. De anerkjennes ikke som minoriteter, men behandles som en trussel mot regimet.

Selv soner pastor og konvertitt Yousef Nadarkhani ti års fengsel for sin pastorgjerning for konvertitter i det shia-islamske Iran.

Urettferdig rettssak mot kristne i Iran
En kilde i Iran opplyser til Christian Solidarity Worldwide (CSW) at «det virket som om dommeren allerede hadde tatt sin avgjørelse og tillot denne prosessen som en formalitet før han felte en forhåndsbestemt dom».

Anker dommene
Alle de ni anker dommene. Pastor Haghnejad og de som ble forsvart av advokat Farahani, ble varetektsfengslet. De andre er satt fri mot kausjon i påvente av at ankesaken kommer opp.

CSWs teamleder, Kiri Kankhwende, sier: «CSW fordømmer på det sterkeste dommene mot disse ni kristne. Nok en gang ser vi av en kort rettssak og dommerens manglende interesse for en rettferdig prosess. Vi fikk se at dommeren ikke var upartisk. Tiltalen mot disse kristne er fullstendig grunnløs og utgjør en kriminalisering av en religion som den iranske grunnloven angivelig anerkjenner. Vi krever en øyeblikkelig og ubetinget løslatelse av disse ni mennene, og alle som er varetektsfengslet på grunn av sin religion eller tro i Iran.»

Ut av fengslet
En annen iransk kristen,  Christian Ebrahim Firouzi, er ute av fengslet etter at han har sonet et straff på fem år, melder Christian Solidarity Worldwide. Han skal i tillegg sone to år i indre eksil, i en iransk utkant. Han er en 33 år gamm,el kristen konvertitt fra byen Robat-Karim, 25 kilometer fra hovedstaden Teheran.

CSWs teamleder, Kiri Kankhwende, sier: «Vi hilser løslatelsen av Ebrahim Firouzi velkommen, men fastholder at han aldri skulle vært fengslet i utgangspunktet. Han ble straffet for fritt å ha valgt en tro. Hans rett til å gjøre det er nedfelt i Den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter, som Iran er part i. Fengslingen av ham er en indikator på den pågående kampanjen fra den iranske regjeringen for å kriminalisere kristendommen. Vi ber den iranske regjeringen om å henlegge straffen for internt eksil, som vil føre ham bort fra familien ytterligere to år. Og vi krever løslatelse av enhver fange som er fengslet for sin tanke, samvittighet og tro.»

AKTUELT

PROSJEKT