9 kristne dømt til 5 års fengsel i Iran

Dømt for å ha truet Irans sikkerhet

Pastor Matthias Haghnejad. Foto: Menschenrechtsverein für Migranten e.V.

Pastor Matthias Haghnejad. Foto: Menschenrechtsverein für Migranten e.V.

Pastoren og åtte menn fra samme menighet er dømt til fem års fengsel for «handlinger mot nasjonal sikkerhet».

Alle de ni tilhører kirkesamfunnet «Church of Iran» i byen Rasht. De ble arrestert i januar og februar i år. Pastor Matthias Haghnejad (bildet) og en annen mann har sittet i fengsel siden da, mens de sju andre ble løslatt mot kausjon.

Under en rettshøring 24. juli prøvde dommeren å tvinge pastor Haghnejad og fire av de anklagede til å bytte ut sin egen forsvarsadvokat med en advokat oppnevnt av retten. Da de nektet, ble de varetektsfengslet på nytt, og beløpene for kausjon ble økt. De fire øvrige stilte i rettshøringen uten advokat, etter eget ønske. Dommeren, Mohammed Moghisheh, er beryktet for urettferdig dømming i sakene til politiske og religiøse fanger.

Under siste rettshøring 23. september lot dommeren forsvarsadvokaten fremføre et kort forsvar. En kilde sier at det virket som om dommeren allerede hadde bestemt seg på forhånd, og at forsvarsadvokatens innlegg bare var en formalitet før den forhåndsbestemte dommen ble kunngjort.

Mennene ble dømt for «handlinger mot nasjonal sikkerhet». Det er vanlig at kristne blir dømt for anklager som gjelder Irans sikkerhet, selv om de egentlig er dømt for sine kristne aktiviteter. Alle mennene anker sine dommer. Fem av dem sitter for øyeblikket i varetekt.

Menigheten de kommer fra, er menigheten hvor Yousef Nadarkhani tidligere har vært pastor. Matthias Haghnejad tok over som pastor etter at Nadarkhani ble arrestert og deretter dømt til ti års fengsel. Haghnejad er selv blitt arrestert og trukket for retten flere ganger siden 2006.

- Be om rettferdighet for de ni dømte. Be om frikjennelse i ankesakene
- Be om oppmuntring for mennene og deres familier
- Be for deres sikkerhet
- Be for menigheten de tilhører i Rasht
- Be spesielt for pastor Matthias Haghnejad
- Be for alle som er fengslet for sin tro i Iran

Med vennlig hilsen
Øystein Rauan
Leder av forbønnstjenesten

JA, jeg vil bli forbønnsvenn!

Undertrykte og rettsforfulgte kristne sier ofte: «Vi trenger å vite at dere ber for oss – at vi ikke er glemt av verden omkring oss.»

Bli forbønnsvenn – be for mennesker, myndigheter, land og prosjekter!

• E-post. Kortfattet ukentlig e-post med aktuelle forbønnsemner. (Også på våre nettsider.) 

• Magasinet Stefanus – syv ganger i året. Et forbønnsbrev med bønneemner for hver uke. Kan enkelt nappes ut. Bruk påmeldingsskjemaet ovenfor.

Les vår personvernerklæring