Nguyen Van Dai har sittet fengslet uten lov og dom i over to år. Torsdag fikk han dommen.

Nguyen Van Dai har sittet fengslet uten lov og dom i over to år. Torsdag fikk han dommen.  


(Først publisert 4. april, oppdatert 6. april)

Seks vietnamesere ble stilt for retten 5. april tiltalt for «aktiviteter med formål om å avsette myndighetene». De var tiltalt etter artikkel 79 i landets straffelov som har dødsstraff som strengeste straff.

Den kristne menneskerettighetsforkjemperen Nguyen Van Dai ble dømt til 15 års fengsel og ytterligere fem års husarrest. Fem andre vietnamesere, blant andre pastor og aktivist Nguyen Trong Ton og advokat Nguyen Bac Truyen, ble dømt til mellom 7 og 12 års fengsel melder Christian Solidarity Worldwide.

Stefanusalliansen har tidligere publisert appell-kampanje for løslatelse av Nguyen Van Dai. Han har bistått ofre for brudd på menneskerettighetene og vært en aktiv pådriver for menneskerettigheter i Vietnam i mer enn ti år. Ofrene tilhører ulike minoriteter over hele Vietnam. Nguyen har gjentatte ganger blitt trakassert og angrepet av representanter for myndighetene. Han ble arrestert 16. desember 2015 og satt fengslet uten lov og dom frem til domfellelsen 5. april.

Nguyen Bac Truyen har også vært en sterk pådriver for menneskerettigheter i Vietnam i mange år. Han ble kidnappet og arrestert 30. juli 2017 mens han ventet på sin kone utenfor en kirke.

Nguyen Trung Ton er en protestantisk pastor og har engasjert seg spesielt i kampen for trosfrihet og sosial rettferdighet i Vietnam. På grunn av sitt arbeid for menneskerettigheter og demokrati i Vietnam har pastor Nguyen og hans familie blitt utsatt for en rekke voldelige angrep fra lokalt politi og representanter for myndighetene de siste årene. Pastor Nguyen har tidligere sonet to år i fengsel og to år i husarrest. Han ble satt fri i 2013 og arrestert igjen 30. juli 2017 sammen med Nguyen Bac Truyen.

CSW fordømmer på det sterkeste disse dommene og ber det internasjonale samfunnet om å gjøre det samme.

– Nguyen Van Dai, Nguyen Trung Ton, Nguyen Bac Truyen og de andre har forsvart andres rettigheter fredelig i samsvar med internasjonale mennskerettighetskonvensjoner som Vietnam er en del av. Beskyldningene mot dem er et forsøk på å kneble dem som kjemper for et rettferdig samfunn, og disse urettferdige og lange straffene er en stygg gjenspeiling av den retningen den vietnamesiske regjeringen tar og av den forverrede situasjonen for menneskerettigheter. Vi står sammen med familiene til de seks og deres støttespillere i deres krav om løslatelse uten betingelser, sier Mervyn Thomas i Christian Solidarity Worldwide.

AKTUELT

PROSJEKT