Nguyen Van Dai har sittet fengslet uten lov og dom i over to år. Torsdag fikk han dommen.

Nguyen Van Dai har sittet fengslet uten lov og dom i over to år. Torsdag fikk han dommen.  


(Først publisert 4. april, oppdatert 6. april)

Seks vietnamesere ble stilt for retten 5. april. De var tiltalt for «aktiviteter med det som formål å velte regjeringen». De var tiltalt etter artikkel 79 i landets straffelov. Denne paragrafen innebærer i verste fall dødsstraff.

Nå er dommene klare: Den kristne menneskerettsaktivisten Nguyen Van Dai ble dømt til 15 års fengsel og ytterligere fem års husarrest. Straffene for de seks varierer mellom 7 og 15 års fengsel, melder Christian Solidariry Worldwide. De har en frist på seg for å anke.

De seks inkluderer i tillegg til van Dai også pastor og aktivist Nguyen Trong Ton og den juridiske eksperten Nguyen Bac Truyen, melder Christian Solidarity Worldwide.

Stefanusalliansen har tidligere appellert for Nguyen Van Dai. Han har tilbydd juridisk rådgivning og representert ofre for brudd på menneskerettighetene. Ofrene har tilhørt ulike minoriteter over hele Vietnam. Han er gjentatte ganger blitt trakassert og angrepet av folk som representerer myndighetene. Han har allerede sittet to år i fengsel uten lov og dom siden arrestasjonen 16. desember 2015.

I årevis har Nguyen Bac Trac kjempet for menneskerettigheter i Vietnam. 30. juli ble han plutselig borte mens han ventet på sin kone utenfor en kirke.

Nguyen Trung Ton er menneskerettsforsvarer og protestantisk pastor og har kjempet for trosfrihet og protestert mot sosial urettferdighet. Han og familien ble forfulgt av myndighetene da de og medlemmer av kirken deres gjentatte ganger ble voldelig angrepet av lokale tjenestemenn og politifolk. Pastor Ton har sittet to år i fengsel og to år i husarrest. Han ble satt fri i 2013 og arrestert igjen 30. juli 2017.

– Nguyen Van Dai, Nguyen Trung Ton og Nguyen Bac Truyen er tre av de mest modige forsvarere av trosfriheten i Vietnam. Vi fordømmer på det sterkeste disse dommene og ber det internasjonale samfunnet om å gjøre det samme. Nguyen Van Dai, Nguyen Trung Ton, Nguyen Bac Tran og de andre har fredelig forsvart andres rettigheter i tråd med internasjonale mennskerettigsavtaler som Vietnam er en del av. Beskyldningene mot dem er et forsøk på å få dem som kjemper for et rettferdig samfunn til å tie, og disse urettferdige og lange straffene er en stygg refleks av den retningen den vietnamesiske regjeringen tar og av den forverrede situasjonen for menneskerettigheter. Vi står sammen med familiene til de seks og deres støttespillere i deres krav om at de seks blir satt fri uten betingelser, sier Mervyn Thomas i Christian Solidarity Worldwide.

 

 

AKTUELT

I Kairos «søppelby» hjelper Mama Maggie barn til et liv i verdighet.

En mangfoldig og rik tro

Lutfattige barn i Kairos slum viser en forventing til Bibelens løfter som jeg ikke har sett noe annet sted, skriver Hilde Skaar Vollebæk.

PROSJEKT