Modig advokat holdes fengslet i Vietnam

Han risikerer i verste fall dødsstraff.

Nguyen can dai.

Nguyen can dai.

Den kristne advokaten Nguyen Van Dai ble arrestert 16. desember 2015 og snart to år etter er han fortsatt fengslet uten dom. Han risikerer å dømmes til lang fengselsstraff og i verste fall dødsstraff.

Nguyen holdes også isolert fra omverdenen. Den begrensede tilgangen på informasjon om ham og behandlingen i fengselet, gir grunn til bekymring.

Nguyen er en sterk forkjemper for trosfrihet og menneskerettigheter i Vietnam, som har dedikert livet sitt til å kjempe for rettferdighet og frihet for alle. Han har ført rettssaker for flere kristne som har vært utsatt for overgrep på grunn av sin tro og andre ofre for menneskerettighetsbrudd. Gjennom sitt engasjement har Nguyen hjulpet og forsvart noen av de mest sårbare gruppene i det vietnamesiske samfunnet.

Fengslingen av Nguyen Van Dai er en hendelse i en lang rekke overgrep mot kritikere. Nguyen har tidligere vært fengslet for lignende anklager og sonet da fire år i fengsel og fire år i husarrest. På samme måte utsettes kollegaene hans, menneskerettighetsforkjempere og andre kritiske røster for trakassering, trusler, voldelige angrep og fengsling.

Den vietnamesiske grunnloven beskytter i utgangspunktet tros- og livssynsfrihet. Samtidig gir den vietnamesiske straffeloven vide fullmakter til å fengsle personer som er kritiske mot staten. I praksis har staten streng kontroll av religiøs aktivitet i Vietnam. Myndighetene setter særlige begrensninger for enkelte religiøse grupper og individer som utfordrer statlig kontroll, blant annet kristne. En talsperson for FNs høykommissær for menneskerettigheter uttrykte i juli bekymring over den økende forfølgelsen av menneskerettighetsforkjempere som har kritisert myndighetene. Hun oppfordret også vietna-mesiske myndigheter til å revidere lovbestemmelsene som legitimerer fengsling av personer som har kritisert myndighetene.

Send appellbrevet til den vietnamesiske ambassaden i Norge for å kreve at Nguyen løslates og at myndighetene i Vietnam skal beskytte menneskerettighetene i landet.

PS. Van Dai ble løslatt i juni 2018 og sendt i eksepl i Tysland.

Slik gjør du:

Last ned appell i PDF.

Her er norsk oversettelse i PDF

Skriv ut appellen, signer og postlegg brevet til adressen nedenfor (Porto kr. 13,-)

Send det til denne adressen:

     Ambassador Nguyen Hong Cuong
     Embassy of the Socialist Republic of Vietnam
     Pb. 6635 St. Olavs plass
     0130 Oslo

Bli SMS-appellvenn:
send APPELL START til 2377
Du får ca. 10 appeller i året (hver koster 20 kroner). Når du svarer, lager vi et appellbrev som sendes det aktuelle lands myndigheter.
For å bli appellvenn med BREV eller E-POST, fyll ut skjemaet nedenfor.
Les vår personvernerklæring

JA, jeg vil bli appellvenn!

Protester mot urett!

Som appellvenn kan du gjøre en forskjell for dem som lider for sin tro.

Brudd på trosfrihet og andre menneskerettigheter skjer oftest der ingen følger med. Enkle brev fra hele verden viser at noen vet. Brev utfordrer myndigheter. Brev kan få trosfrihetsfanger løslatt – og  oppmuntrer den som lider.

Bli en av Stefanusalliansens flere tusen appellvenner. Våre appeller foregår i samarbeid med internasjonale partnere.

Sendingene du mottar inneholder:

  • Grundig beskrivelse av aktuell sak.
  • Brev, som regel på engelsk. Som oftest er brevet til en øvrighetsperson, som en ambassadør. Iblant sendes brevet direkte til en forfulgt kristen, som oppmuntring og støtte.
  • Du skriver ut appellen eller oppmuntringsbrevet og sender det til oppgitt adresse. (Er du SMS-venn, svarer du på SMS.)

Avmelding fra appelltjenesten:

SMS: Send APPELL STOPP til 2377

E-post: Send til post@stefanus.no med navn og adresse, skriv "Avmelding appelltjenesten" i emnefeltet

Les vår personvernerklæring