Modig pastor i Kina: Pastor Wang si sa ifra om menneskerettighetsbrudd, soner då dom for oppvigleri.

Modig pastor i Kina: Pastor Wang si sa ifra om menneskerettighetsbrudd, soner då dom for oppvigleri.  


To år er gått siden razziaene mot Early Rain-kirken i Chengdu, Kina, 9. desember 2018. Politiet gjennomsøkte en rekke kirkemedlemmers hjem og arresterte over 100 teologistudenter, kirkemedlemmer og ledere. En av de arresterte var pastor Wang Yi. En del ble etterhvert sluppet ut, studentene ble forvist fra Chengdu.

Pastor Wang Yi og en av kirkens eldste, Qin Defu, sitter i fengsel. De soner straffer på henholdsvis ni og fire år. De har begge sonet det første året av sine straffer. 30. desember i fjor ble Wang Yi dømt for å ha «oppildnet til undergraving av staten». Han ble også i ytterligere tre år fratatt sine politiske rettigheter.

Early Rain-kirken var en av Kinas største uregistrerte kirker. Mange av de større uregistrerte kirkene er hardt rammet av Kinas religionslov som ble strammet inn fra 1. februar 2018. I Beijing er for eksempel Zion-kirken stengt etter å ha nektet å installere 24 overvåkningskamera i kirkerommet i september 2018. Så i desember 2018 kom de brutale razziaene mot Early Rain.

Trakasseres
Mens han har sonet, blir medlemmer av kirken fortsatt trakassert, de er forhindret fra å møtes og utsettes for trusler om å bli kastet ut av Chengdu. Det melder den kristne trosfrihetsorganisasjonen CSW.

Den 12. oktober 2020 rapporterte Facebooksiden «Pray for Early Rain Covenant Church» at en annen av kirkens ledere (eldste), Li Yingqiang, var blitt ført til politistasjonen for avhør.

Han og familien ble på nytt truet med utvisning fra byen. De fikk klar beskjed: «Så lenge du er her, vil vi sørge for at du ikke kan gjøre noe eller se noen.»
 

Krever løslatelse
CSWs grunnleggerpresident Mervyn Thomas sier: «På to årsdagen for de harde tiltakene mot Early Rain-kirken, gjentar vi kravet om løslatelse av pastor Wang Yi og eldste Qin Defu. Vi ber også om å stoppe trakasseringen av og truslene mot medlemmer av Early Rain-kirken.»

CSW har hovedsete i London og er Stefanusalliansens søsterorganisasjon. Mervyn Thomas sier at den britiske regjeringen må ta saken opp med den kinesiske regjeringen i bilaterale dialoger. Han ber også om at bekymringer om forverring av religionsfriheten og sitasjonen for kristne i hele Kina må tas opp.

Kristne i Kina arresteres og fengsles
Thomas viser til CSWs 2020-rapport : «Trosfriheten i Kina synker raskt og betydelig. I de mest ekstreme tilfellene blir troende arrestert, fengslet, torturert og til og med drept på grunn av sin religion eller tro.»

I november publiserte det kinesiske justisdepartement et utkast til regler med sterke begrensninger på hvilke religiøse aktiviteter utlendinger kan utføre uten offisiell tillatelse.

Artikkel 17 hindrer effektivt kinesiske troende i å bli organisert av utlendinger. Artikkel 21 angir forbudte aktiviteter, inkludert «Ulovlig proselytisering blant kinesiske borgere, rekruttering av tilhengere eller aksept av religiøse donasjoner fra kinesiske borgere og ‘(5) Gjennomføring av religiøs utdanning og opplæring.»

Mye av utkastet er i tråd med tidligere forskrifter om utlendingers religiøse aktiviteter. I praksis har forholdene for utlendinger som driver religiøse aktiviteter, variert etter religion, sted og type aktivitet. Men mange samfunn, inkludert kristne, har rapportert strengere begrensninger og større kontroll av religiøse aktiviteter, spesielt de siste to årene.

 

AKTUELT

PROSJEKT