Fader Aho Bilichen på klosteret Mor Yakoub i Tur Abdin i Tyrkia under et møte med Stefanusalliansen høsten 2019.

Fader Aho Bilichen på klosteret Mor Yakoub i Tur Abdin i Tyrkia under et møte med Stefanusalliansen høsten 2019.  


Påtalemyndigheten påstår at de har bevis for at den syrisk-ortodokse munken har tillatt medlemmer av PKK (Det kurdiske arbeiderparti) å komme inn i klosteret Mor (St) Yaokub  d´Qarna som fader Aho leder. 

PKK er ifølge tyrkiske myndigheter en terrororganisasjon. 

Fader Aho har fått advokat. To andre kristne er også arrestert, de er siktet for å donere mat til et tidligere PKK-medlem, noe som er nok til å bli tiltalt.

De to andre arresterte er Josef Yar, som fremdeles sitter i varetekt og ennå ikke er avhørt, mens Musa Tastekin ble løslatt frem til en rettsak, melder A demand for action..

Kuryako Ergün, direktør for stiftelsen St Gabriel, er opprørt. 

«Jeg kan ikke tro at noe slikt kan skje i 2020. Vår elskede munk, kjent for alle som en veldig ydmyk mann, en sann troende, er blitt varetektsfengslet. Det er som et mareritt. Vi vil selvfølgelig gjøre vårt beste for å støtte ham, vi står sammen med ham.»

Stefanusalliansen har arbeid i dette området, vi støtter Den syrisk ortodokse kirkes arbeid blant de få kristne – syriakere eller assyrere – som fortsatt holder til i området Tur Abdin. To av våre medarbeidere møtte fader Aho på St. Gabriel under en reise i fjor.

- Be for fader Aho, sier Yusuf Begtas som arbeider for biskop Saliba i den syrisk ortodokse kirken i byen Mardin. Han er vår samarbeidpartner.

Fader Aho ble arrestert klokka 6 på ettermiddagen torsdag 9. januar, av det tyrkiske sikkerhetspolitiet, Jandarma. De raidet klosteret og arresterte deretter fader Aho.

Klosteret hadde vært ubebodd i to tiår før fader Aho bestemte seg for å forlate et sekulært liv og bli munk. Klosteret hadde vært stengt fordi det ligger i et område med store spenninger mellom PKK og Tyrkias regjering og hær.

Oppdatering:
20. januar kom meldingen om at fader Aho ble løslatt mot kausjon 14. januar, i påvente av en rettssak.

Oppdatering 3. februar:
Fader Ahos advokat erkjente i retten at fader Aho har gitt PKK-medlemmer mat i klosteret, ikke fordi de stætter PKK, men fordi det er vesentlig i den kristne troen å gi mat til sultne. Noen fra landsbyen spredte deretter ryktet om at fader Aho støtter PKK.

I en tidligere versjon av saken skrev vi at det ikke er fremlagt bevis. Det e rkorrekt nok – det ble ikke fremlagt bevis for at fader Aho støtetr PKK. Men han har gitt mat.

 

AKTUELT

Kristne i Tyrkia: Konvertittar frå islam kjem til protestantiske kyrkjer.

Sultan Erdogans maktgrep

Tyrkias president Erdogan kastar ut utanlandske misjonærar og let syriske islamistar truga på livet menneske som har konvertert frå islam.

PROSJEKT