Fader Aho Bilichen på klosteret Mor Yakoub i Tur Abdin i Tyrkia under et møte med Stefanusalliansen høsten 2019.

Fader Aho Bilichen på klosteret Mor Yakoub i Tur Abdin i Tyrkia under et møte med Stefanusalliansen høsten 2019.  


Påtalemyndigheten påstår at de har bevis for at den syrisk-ortodokse munken har tillatt medlemmer av PKK (Det kurdiske arbeiderparti) å komme inn i klosteret Mor (St) Yaokub  d´Qarna som fader Aho leder. 

PKK er ifølge tyrkiske myndigheter en terrororganisasjon. 

Fader Aho har fått advokat. To andre kristne er også arrestert, de er siktet for å donere mat til et tidligere PKK-medlem, noe som er nok til å bli tiltalt.

De to andre arresterte er Josef Yar, som fremdeles sitter i varetekt og ennå ikke er avhørt, mens Musa Tastekin ble løslatt frem til en rettsak, melder A demand for action..

Kuryako Ergün, direktør for stiftelsen St Gabriel, er opprørt. 

«Jeg kan ikke tro at noe slikt kan skje i 2020. Vår elskede munk, kjent for alle som en veldig ydmyk mann, en sann troende, er blitt varetektsfengslet. Det er som et mareritt. Vi vil selvfølgelig gjøre vårt beste for å støtte ham, vi står sammen med ham.»

Stefanusalliansen har arbeid i dette området, vi støtter Den syrisk ortodokse kirkes arbeid blant de få kristne – syriakere eller assyrere – som fortsatt holder til i området Tur Abdin. To av våre medarbeidere møtte fader Aho på St. Gabriel under en reise i fjor.

- Be for fader Aho, sier Yusuf Begtas som arbeider for biskop Saliba i den syrisk ortodokse kirken i byen Mardin. Han er vår samarbeidpartner.

Fader Aho ble arrestert klokka 6 på ettermiddagen torsdag 9. januar, av det tyrkiske sikkerhetspolitiet, Jandarma. De raidet klosteret og arresterte deretter fader Aho.

Klosteret hadde vært ubebodd i to tiår før fader Aho bestemte seg for å forlate et sekulært liv og bli munk. Klosteret hadde vært stengt fordi det ligger i et område med store spenninger mellom PKK og Tyrkias regjering og hær.

Oppdatering:
20. januar kom meldingen om at fader Aho ble løslatt mot kausjon 14. januar, i påvente av en rettssak.

Oppdatering 3. februar:
Fader Ahos advokat erkjente i retten at fader Aho har gitt PKK-medlemmer mat i klosteret, ikke fordi de stætter PKK, men fordi det er vesentlig i den kristne troen å gi mat til sultne. Noen fra landsbyen spredte deretter ryktet om at fader Aho støtter PKK.

I en tidligere versjon av saken skrev vi at det ikke er fremlagt bevis. Det e rkorrekt nok – det ble ikke fremlagt bevis for at fader Aho støtetr PKK. Men han har gitt mat.

 

AKTUELT

PROSJEKT