Fader Aho Bilichen på klosteret Mor Yakoub i Tur Abdin i Tyrkia under et møte med Stefanusalliansen høsten 2019.

Fader Aho Bilichen på klosteret Mor Yakoub i Tur Abdin i Tyrkia under et møte med Stefanusalliansen høsten 2019.  


Påtalemyndigheten påstår at de har bevis for at den syrisk-ortodokse munken har tillatt medlemmer av PKK (Det kurdiske arbeiderparti) å komme inn i klosteret Mor (St) Yaokub  d´Qarna som fader Aho leder. 

PKK er ifølge tyrkiske myndigheter en terrororganisasjon. Fader Ahos advokat, Ilhan Aydin, ba om bevisene for dette. Men i retten ble det ikke fremlagt bevis, melder A demand for action som varsler om arrestasjonen..

Fader Aho har fått advokat. To andre kristne er også arrestert, de er siktet for å donere mat til et tidligere PKK-medlem, noe som er nok til å bli tiltalt.

De to andre arresterte er Josef Yar, som fremdeles sitter i varetekt og ennå ikke er avhørt, mens Musa Tastekin ble løslatt frem til en rettsak, melder A demand for action..

Kuryako Ergün, direktør for stiftelsen St Gabriel, er opprørt. 

«Jeg kan ikke tro at noe slikt kan skje i 2020. Vår elskede munk, kjent for alle som en veldig ydmyk mann, en sann troende, er blitt varetektsfengslet. Det er som et mareritt. Vi vil selvfølgelig gjøre vårt beste for å støtte ham, vi står sammen med ham.»

Ergün har engasjert en kjent advokat til å representere fader Aho.

Stefanusalliansen har arbeid i dette området, vi støtter Den syrisk ortodokse kirkes arbeid blant de få kristne – syriakere eller assyrere – som fortsatt holder til i området Tur Abdin. To av våre medarbeidere møtte fader Aho på St. Gabriel under en reise i fjor.

- Be for fader Aho, sier Yusuf Begtas som arbeider for biskop Saliba i den syrisk ortodokse kirken i byen Mardin. Han er vår samarbeidpartner.

Fader Aho ble arrestert klokka 6 på ettermiddagen torsdag 9. januar, av det tyrkiske sikkerhetspolitiet, Jandarma. De raidet klosteret og arresterte deretter fader Aho.

Klosteret hadde vært ubebodd i to tiår før fader Aho bestemte seg for å forlate et sekulært liv og bli munk. Klosteret hadde vært stengt fordi det ligger i et område med store spenninger mellom PKK og Tyrkias regjering og hær.

 

 

 

AKTUELT

PROSJEKT