BILDET: Kloster i Tur Abdin. (Foto: Bjørn A. Wegge)

Dette folket var blant de første til å bli kristne, og det går en ubrutt linje helt fra bibelsk tid til de syrisk-ortodokse kristne i det sørøstlige Tyrkia. 

Kjerneområdene, som en gang var overfylt av livfulle kirker og klostre, finner vi i Tur Abdin og Mardin. De 2–3 000 syriakerne som fremdeles lever i disse områdene, kjemper en stadig mer intens kamp for overlevelse. Her finner vi Stefanusalliansens samarbeidspartnere, biskop Saliba Özman og molfono (læremester og vitenskapsmann) Yusuf Beğtaş. 

De arbeider for å sikre et fortsatt kristent nærvær i disse områdene. Blant annet handler det om å gi undervisning i kristen tro og arameisk, som er deres morsmål og Jesu språk; arbeide for forståelse og dialog med andre folkegrupper og religioner i området; drive påvirkningsarbeid mot myndigheter i 

Tyrkia og gi juridisk bistand til kristne som blant annet opplever at land og eiendom blir fratatt dem. I perioder har Stefanusalliansen også bidratt med å formidle nødhjelp gjennom Den syrisk-ortodokse kirken til kristne flykninger fra Syria og Irak. Stefanusalliansens første samarbeid med Den syrisk-ortodokse kirken var innspillingen av plata «Sangen fra Katakombene» med koret SKRUK, som ble utgitt 2013. 

AKTUELT

Det ble langt flere utkastelser av protestantiske utlendinger etter saken mot Andrew Brunson, her sammen med sin kone Norine.

Kraftig protest mot utkastelser

De protestantiske kirkene i Tyrkia er bestyret over at utenlandske kristne kastes ut av landet. De spør om turen snart kommer til tyrkiske protestanter.

PROSJEKT

Her arbeider vi

Stefanusalliansen samarbeider med lokale kirker, organisasjoner og personer.