Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide, her under fakkeltoget i Oslo i november 2018, presser på for Leah Sharibus frigivelse.

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide, her under fakkeltoget i Oslo i november 2018, presser på for Leah Sharibus frigivelse.  


Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide har svart på et skriftlig spørsmål frå KrFs Geir Toskedal om hva norske myndigheter gjør for å få satt fri den kidnappede skolejenta Leah Sharibu i Nigeria.

19. februar hadde hun vært gissel hos Boko Haram i to år etter at hun og 109 andre skolejenter ble kidnappet i Dapchi. I dag er hun eneste gjenværende gissel av de 105 som overlevde, fordi hun nektet å oppgi sin kristne tro. 104 muslimske jenter ble frigitt etter forhandlinger mellom regjeringen og Boko Haram. Boko Haram fortalte høsten 2018 at Leah og et annet gissel, en hjelpearbeider, ville bli «slaver for livet».

Unisom fordømmelse
I sitt svar til Geir Toskedal skriver Ine Marie Eriksen Søreide at det internasjonale samfunns fordømmelse av kidnappingen av skolebarn fra Dapchi i Nigeria har vært nærmest unison.

– Skjebnen til Leah Sharibu har fått spesiell oppmerksomhet fordi hun er kristen, og det arbeides langs mange spor for å få frigitt henne. Den norske ambassaden i Abuja (Nigerias hovedstad) følger prosessen tett og er i direkte kontakt med aktørene som forhandler om hennes løslatelse. Presset på nigerianske myndigheter kommer fra et samlet internasjonalt samfunn. Myndighetene forsikrer om at de gjør sitt ytterste for å få henne frigitt fra Boko Harams fangenskap, skriver Søreide.

• LES OGSÅ: Ei bøn for Leah Sharibu

«Alvorlig for store deler av befolkningen»
Hun legger til at selv om Leah Sharibus skjebne har fått særlig oppmerksomhet, illustrerer hennes historie den svært alvorlige situasjonen for store deler av befolkningen i nord-østlige Nigeria.

– Dette er en av de mest alvorlige pågående krisene i verden i dag, med enorme humanitære behov og beskyttelsesutfordringer. Store områder er ikke tilgjengelige for humanitære aktører. De nigerianske sikkerhetsstyrkene har trukket seg tilbake til garnisonsbyer. Overgrep mot sivilbefolkningen er omfattende, og kidnapping er en av de metodene som brukes som pressmiddel fra væpnede grupper, som Boko Haram.
 

Gir bistand, mangler sikkerhet
Utenriksministeren opplyser at Norge over tid har gitt betydelig bistand til Nigeria gjennom både humanitær bistand og mer langsiktig utviklingsbistand.

– Vi har særlig fokus på de mest sårbare gruppene, inkludert kvinner og barn. Vi jobber gjennom FN, Røde Kors-systemet og norske organisasjoner. Også for disse er tilgang og sikkerhet den største utfordringen. Området er også preget av store utfordringer i nabolandene, alle knyttet til fattigdom, klimaendringer, væpnede opprørsbevegelser og flyktningstrømmer over landegrensene. Norge har i samarbeid med Tyskland, Nigeria og FN arrangert to internasjonale konferanser for å rette større oppmerksomhet mot krisen i området.

Fortsatt fokus på Leah og andres skjebne
Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide avslutter:

– Norske myndigheter vil fortsette å ha fokus både på Leah Sharibus situasjon og på skjebnen til de millioner av utsatte menneskene i regionen.


Glad for engasjement
Redaktør Johannes Morken i Stefanusalliansen er glad for det engasjementet norske myndigheter viser for Leah Sharibus situasjon, for de mange andre kidnappede jentenes situasjon og for sikkerheten for alle de utsatte i nordøst-Nigeria.

Stefanusalliansen bidrar for sin del med støtte til et prosjekt for undervisning om trosfrihet, og har sendt appell for Leah Sharibu til Nigerias regjering.

– Situasjonen i Nigeria har nådd et kritisk punkt, og denne sentrale vestafrikanske nasjonen er nær ved å feile. Vi oppfordrer det internasjonale samfunnet til å fortsette å ta opp denne presserende uroen med Nigeria ved alle anledninger, tilby all nødvendig hjelp til regjeringen, og vi oppfordrer kristne over hele verden til å be og faste for fred, rettferdighet og varig forandring i Nigeria, sier Morken.

AKTUELT