Kina: Økende forfølgelse av protestantiske kirker

Kinesiske myndigheter trapper opp forfølgelsen av protestantiske kirker og andre trossamfunn som de ikke anerkjenner.

Golden Lampstand-kirken ble revet av kinesiske myndigheter 9. januar 2018. Foto: China Aid

Golden Lampstand-kirken ble revet av kinesiske myndigheter 9. januar 2018. Foto: China Aid

China Aid overvåker diskriminering og forfølgelse av religiøse grupper i Kina. De melder at myndighetene har økt forfølgelsen av protestantiske kirker og husmenigheter siden begynnelsen av 2018. Myndighetene arresterer medlemmer, stenger og river kirker, konfiskerer religiøse bøker og materiell og oppfordrer troende til å delta i kirker godkjent av myndighetene.

Det kinesiske lovverket gir i utgangspunktet kinesere rett til selv å velge religion og forbyr diskriminering på bakgrunn av tro og livssyn. Imidlertid gir loven myndighetene rett til å beskytte «normal religiøs aktivitet» som i praksis er aktiviteter i statlig godkjente religiøse organisasjoner og registrerte trossamfunn. I realiteten opprettholder myndighetene en sterk kontroll over trosutøvelsen i Kina, og religion anses som en trussel og et mulig virkemiddel for infiltrering. Myndighetene er bekymret for at kristendommen kan brukes for å «vestliggjøre» Kina og slik svekke styresmaktene.

Eksperter anslår at Kina kan bli det største kristne landet i verden de neste årene. For tiden er det over 68 millioner kristne i Kina, og blant dem 60 millioner protestanter. 23 millioner protestanter tilhører landets statlig godkjente kirker, hvor gudstjenester sensureres og kirkelokaler til og med overvåkes med sikkerhetskameraer. Blant annet på grunn av den strenge statlige kontrollen av kirkene, velger mer enn halvparten av kinesiske kristne å møtes i mindre husmenigheter i private hus eller kontorer. Disse menighetene er spesielt sårbare for forfølgelse fra myndighetene, selv om de bare praktiserer sin tro fredelig.

Send appell til den kinesiske ambassaden i Norge for å be om at myndighetene stopper forfølgelsen av kristne og andre trosgrupper og sikrer trosfrihet for alle i Kina.

Du kan også bli med i bønnekampanjen for Kinas kristne.

Se tidligere appeller.

Takk for at du er med!

Slik gjør du:

Last ned appellbrevet i PDF.
Skriv ut og send appellbrevet til:

Ambassador Wang Min
Embassy of the People's Republic of China
PO Box 4058 AMB
0244 Oslo

(Porto kr. 14,-)

Norsk oversettelse av appellbrevet finnes også i PDF.

Bli SMS-appellvenn:
send APPELL START til 2377
Du får ca. 10 appeller i året (hver koster 20 kroner). Når du svarer, lager vi et appellbrev som sendes det aktuelle lands myndigheter.
For å bli appellvenn med BREV eller E-POST, fyll ut skjemaet nedenfor.
Les vår personvernerklæring

JA, jeg vil bli appellvenn!

Protester mot urett!

Som appellvenn kan du gjøre en forskjell for dem som lider for sin tro.

Brudd på trosfrihet og andre menneskerettigheter skjer oftest der ingen følger med. Enkle brev fra hele verden viser at noen vet. Brev utfordrer myndigheter. Brev kan få trosfrihetsfanger løslatt – og  oppmuntrer den som lider.

Bli en av Stefanusalliansens flere tusen appellvenner. Våre appeller foregår i samarbeid med internasjonale partnere.

Sendingene du mottar inneholder:

  • Grundig beskrivelse av aktuell sak.
  • Brev, som regel på engelsk. Som oftest er brevet til en øvrighetsperson, som en ambassadør. Iblant sendes brevet direkte til en forfulgt kristen, som oppmuntring og støtte.
  • Du skriver ut appellen eller oppmuntringsbrevet og sender det til oppgitt adresse. (Er du SMS-venn, svarer du på SMS.)

Avmelding fra appelltjenesten:

SMS: Send APPELL STOPP til 2377

E-post: Send til post@stefanus.no med navn og adresse, skriv "Avmelding appelltjenesten" i emnefeltet

Les vår personvernerklæring