Be for kinesiske kristne

Økt forfølgelse av ikke-godkjente trossamfunn

Golden Lampstand-kirken ble revet av kinesiske myndigheter 9. januar 2018. Foto: World Watch Monitor.

Golden Lampstand-kirken ble revet av kinesiske myndigheter 9. januar 2018. Foto: World Watch Monitor.

Kinesiske myndigheter trapper opp forfølgelsen av protestantiske kirker og andre trossamfunn som de ikke anerkjenner. Dette har pågått siden begynnelsen av 2018.

Myndighetene arresterer medlemmer, stenger og river kirker, konfiskerer religiøse bøker og materiell og oppfordrer troende til bare å delta i de godkjente Tre-selv-kirkene.

Blant hendelsene de siste månedene er rivingen av Golden Lampstand Church i Shaanxi-provinsen den 9. januar, som ble sprengt med dynamitt. Dette er en av Kinas største evangeliske kirker, med 50 000 kirkegjengere. Nylig ble rundt 200 kristne arrestert i Chengdu i Sichuan-provinsen, da de var samlet til minnegudstjeneste for ofrene etter jordskjelvet i 2008. I Zheijang-provinsen har myndighetene forbudt alle religiøse møter og bedt folk om å frasi seg sin tro. I tre andre provinser har myndighetene sendt ut varsel om at husmenigheter må stenge og at medlemmene må bli med i Tre-selv-kirken.

I mars overtok kommunistpartiet kontrollen med all religiøs virksomhet og la ned det tidligere kontoret for religiøse saker. Tre-selv-kirkene opplever press om å innordne sin praksis og endog sin teologi under kinesiske og sosialistiske verdier. Myndighetene er bekymret for at kristendommen kan brukes for å «vestliggjøre» Kina og slik svekke styresmaktene.

Stefanusalliansen sender i disse dager en appell til den kinesiske ambassaden i Oslo for å be om at myndighetene stopper forfølgelsen av kristne og andre trosgrupper i Kina. Hvis du ikke allerede er appellvenn, kan du sende din appell ved å gå inn på appellsiden.

- Be om beskyttelse for de uregistrerte menighetene
- Be for dem som er blitt arrestert og dømt til fengsel på grunn av sin tro
- Be for som har fått sine kirker ødelagt. Be om at de kan holde motet oppe og finne andre steder å samles
- Be om at lederne i den statlige Tre-Selv-kirken ikke skal gå på kompromiss med sin tro
- Be om at appellen som nå sendes, skal bli tatt på alvor av kinesiske myndigheter

Med vennlig hilsen
Øystein Rauan
Leder av forbønnstjenesten

JA, jeg vil bli forbønnsvenn!

Undertrykte og rettsforfulgte kristne sier ofte: «Vi trenger å vite at dere ber for oss – at vi ikke er glemt av verden omkring oss.»

Bli forbønnsvenn – be for mennesker, myndigheter, land og prosjekter!

• E-post. Kortfattet ukentlig e-post med aktuelle forbønnsemner. (Også på våre nettsider.) 

• Magasinet Stefanus – syv ganger i året. Et forbønnsbrev med bønneemner for hver uke. Kan enkelt nappes ut. Bruk påmeldingsskjemaet ovenfor.

Les vår personvernerklæring