Nguyen Bac Truyen må settes fri i Vietnam, krever trosfrihetsorganisasjon. Foto: AFP. Illustrasjon: Morten Ravnbø Sætren

Nguyen Bac Truyen må settes fri i Vietnam, krever trosfrihetsorganisasjon. Foto: AFP. Illustrasjon: Morten Ravnbø Sætren  


Den vietnamesiske ledelsen må iverksette hastetiltak for å beskytte menneskerettighetene, inkludert trosfriheten. Det er kravet fra den kristne menneskerettsorganisasjonen CSW, basert i London, foran partikongressen i Vietnam.

Den 13. kongressen for det kommunistiske partiet i Vietnam, planlagt fra 25. januar til 2. februar, skal velge landets fire øverste ledere og i stor grad forme Vietnams viktigste politikk for den neste femårsperioden.

Forverring av menneskerettighetene
Kongressen kommer midt i en betydelig forverring av menneskerettighetene i Vietnam. Det er slått hardt ned på ytringsfriheten rett i forkant av møtet.

5. januar ble journalistene Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy og Le Huu Minh Tuan dømt til mellom 11 og 15 års fengsel. De tre er medlemmer av en vietnamesisk organisasjon for uavhengige journalister: Independent Journalists Association of Vietnam (IJAVN).

De ble dømt for å «lage, lagre, spre informasjon, materialer og gjenstander for å motsette seg staten».

Verre år for år
Arbeidsvilkårene for journalister, menneskerettighetsforkjempere, miljøaktivister og andre er blitt vanskeligere i Vietnam i flere år.

I april 2018 ble seks tiltalte dømt til mellom syv og 15 års fengsel for aktiviteter «rettet mot staten».

Blant de fengslede var aktivisten og pastoren Nguyen Trung Ton og juristen Nguyen Bac Truyen. Truyen ble nylig tildelt Stefanusprisen – opprettet av Stefanusalliansen –  som anerkjennelse for sitt arbeid for å fremme menneskerettighetene i Vietnam, inkludert tros- og livssynsfriheten.
 

Stefanusalliansen sendte nylig appell for pastor Nguyen Trung Ton til Vietnams myndigheter. Du kan fortsatte laste ned appellen og sende den.

EU-protest
21. januar vedtok Europaparlamentet en resolusjon om menneskerettighetssituasjonen i Vietnam. Den legger på sakene mot de tre uavhengige journalistene og statens strenge kontroll over både nettmedier og tradisjonelle medier.  Resolusjonen tar også opp alvorlige innskrenkninger i trosfriheten og den harde behandlingen av menneskerettighetsforkjempere.

Resolusjonen oppfordrer de vietnamesiske myndighetene til å slutte å trakassere journalister, aktivister og menneskerettighets- og miljøforsvarere, fjerne alle restriksjoner på tros- og livssynsfriheten og avslutte trakasseringen av trossamfunn.

Valg av ny ledelse i Vietnam gir muligheten til å reversere forverringen av menneskerettighetene i landet.

Mervyn Thomas
 

Ber om overvåkning
Resolusjonen anbefaler EU-institusjonene om å styrke overvåkingen av menneskerettighetsbrudd i Vietnam. Europaparlamentet gjentar oppfordringene til EU og Vietnam om å «sette opp en uavhengig overvåkingsmekanisme for menneskerettigheter og en uavhengig klagemekanisme som gir berørte borgere og lokale interessenter effektivt middel for å rette opp».

CSWs grunnleggerpresident Mervyn Thomas sier:

– Valg av ny ledelse i Vietnam gir muligheten til å reversere forverringen av menneskerettighetene, og særlig den alvorlige innstrammingen av ytringsfriheten, som har skjedd i landet de siste årene. CSW oppfordrer Vietnams kommunistiske parti til å gripe denne muligheten.

– Vi oppfordrer også myndighetene til å løslate alle som er vilkårlig arrestert for sitt fredelige forsvar av menneskerettighetene, og til å ta tak i bruken tortur og mishandling i landet, samt innstrammingene i trosfriheten, sier Thomas.

AKTUELT

PROSJEKT