Victor Bet-Tamraz og hans kone Shamiram er dømt til henholdsvis 10 og fem års fengsel. Deres sønn Ramiel (t.h.) har allerede sonet fire måneder, men har naket straffen.

Victor Bet-Tamraz og hans kone Shamiram er dømt til henholdsvis 10 og fem års fengsel. Deres sønn Ramiel (t.h.) har allerede sonet fire måneder, men har naket straffen.  


Enda en gang ble ankesaken mot fem dømte utsatt. Den assyriske pastoren Victor Bet-Tamraz og kona Shamiram er dømt til henholdsvis ti og fem års fengsel. Konvertittene Hadi Asgari og Kavian Fallah-Mohammadi er dømt til ti års fengsel, mens konvertitt Amin Nader Afshari har fått en dom på 15 års fengsel. Det melder trosfrihetsorganisasjonen Article 18.

Ankesaken skulle kommet opp 3. september, men dommeren dukket ikke opp. Så ble saken berammet igjen 13. november, men den ble altså nok en gang utsatt – uten at ny dato er satt.

Dømte kristne i Iran har ventet i over to år
Det er nå nesten to og et halvt år siden dommene mot pastor Victor og de tre konvertittene ble avsagt, mens Victors kone, Shamiram, har ventet i nesten to år på at hennes egen anke skal bli hørt.

Nylig ble ni andre kristne i Iran dømt til fem års fengsel hver i første instans. De ni har også anket og venter på at ankene skal komme opp for retten.

Datteren protesterer
Saken mot Victor Bet-Tamraz, hans kone og de tre nevnte konvertittene med dommer på ti og 15 års fengsel, har vakt internasjonal oppsikt. Årsakene er den internasjonale innsatsen til Victor og Shamirams datter, Dabrina, og en kampanje i regi av Amnesty International.

Dabrina Bet-Tamraz sier til trosfrihetsorganisasjonen Artikkel18 at dommeren opplyste at domstolen var «for overfylt» og at det var «for mange saker», så det «ville ikke være tid» til å høre de kristnes ankesaker.

Da advokatene deres spurte når neste høring kan finne sted, fikk de ikke noe svar. Dabrina sier at hun tror at utsettelsen skyldes at Iran har den siste uken vært gjenstand for en FN-gjennomgang av sin menneskerettighetsstatus og at landet «prøver de å kjøpe litt tid ... og la situasjonen roe seg ned før de tar en avgjørelse angående foreldrene mine».

Kristne vil bli i Iran
Organisasjonen Middle East Concern skriver at utsettelsen kan skyldes at Bet-Tamraz er klar på at han kommer til å bli værende i Iran. Kjennera av Irans harde hånd mot konvertitt-kristne og kristne ledere for konvertitt-krisne, sier at regimet ønsker å presse dømte til å forlate landet.

Det er lov for assyrere – som Bet-Tamraz – og armenere å praktisere kristen tro i Iran, så sant de holder seg til sine gudshus og sitt eget språk. Det er forbudt å invitere folk med muslimsk bakgrunn til å bli kjent med kristne tro, og det er forbudtt å holde gudstjenester på farsi, nasjonalspråket i Iran. Bet-Tamraz og hans kone Shamiram er altså assyriske kristne som har startet arbeid for konvertitt-kristne.

«Får ikke gå videre»
Dabrina la til at den nye utsettelsen hindrer foreldrene hennes i å gå videre med livet.

– Mamma er engstelig, hun vil bare vite, hva som skjer, om de går i fengsel eller ikke, sier Dabrina.

– De vet ikke hva som kommer til å skje, og det er nervepirrende hver gang du får en ny rettsmøtedato, og så skjer ingenting ... og så skjer det samme igjen ... og så hele tiden når du er nervøs - hva kommer til å skje i morgen?»

– Det begrenser livene deres så mye, og alt de vil gjøre.

Stefanusalliansen har engasjert sine forbønnsvenner i denne saken.

 

AKTUELT

PROSJEKT