BILDET: Fra den feststemte åpningen av det nye kirkebygget i 2017. (Foto: Gunnar Dehli)

Antalya evangeliske kirke er en tyrkisktalende menighet som ønsker å vise at man kan være både tyrkisk og kristen på samme tid. De fleste av dagens omtrent 200 medlemmer er tidligere muslimer. Våren 2017 ble et nytt kirkebygg offisielt åpnet i et forstadsområde i Antalya som heter Lara. Stefanusalliansen har vært hovedsponsor for dette bygget.

Halve menigheten møtes i dette bygget, mens den andre halvdelen møtes i sine gamle leide lokaler i gamlebyen, også kjent som Kaleici. Oppdelingen av menigheten skyldes ikke splittelse, men er et strategisk valg for å kunne nå flest mulig nye mennesker med evangeliet om Jesus. Hele menigheten samles likevel jevnlig til fellessamlinger i det nye kirkebygget.

Stefanusalliansens hovedkontakt er Ramazan Arkan, som har vært pastor i Antalya evangeliske kirke siden 2000.

AKTUELT

PROSJEKT