BILDET: Fra den feststemte åpningen av det nye kirkebygget i 2017. (Foto: Gunnar Dehli)

Antalya evangeliske kirke er en tyrkisktalende menighet som ønsker å vise at man kan være både tyrkisk og kristen på samme tid. De fleste av dagens omtrent 200 medlemmer er tidligere muslimer. Våren 2017 ble et nytt kirkebygg offisielt åpnet i et forstadsområde i Antalya som heter Lara. Stefanusalliansen har vært hovedsponsor for dette bygget.

Halve menigheten møtes i dette bygget, mens den andre halvdelen møtes i sine gamle leide lokaler i gamlebyen, også kjent som Kaleici. Oppdelingen av menigheten skyldes ikke splittelse, men er et strategisk valg for å kunne nå flest mulig nye mennesker med evangeliet om Jesus. Hele menigheten samles likevel jevnlig til fellessamlinger i det nye kirkebygget.

Stefanusalliansens hovedkontakt er Ramazan Arkan, som har vært pastor i Antalya evangeliske kirke siden 2000.

AKTUELT

Det ble langt flere utkastelser av protestantiske utlendinger etter saken mot Andrew Brunson, her sammen med sin kone Norine.

Kraftig protest mot utkastelser

De protestantiske kirkene i Tyrkia er bestyret over at utenlandske kristne kastes ut av landet. De spør om turen snart kommer til tyrkiske protestanter.

PROSJEKT

Her arbeider vi

Stefanusalliansen samarbeider med lokale kirker, organisasjoner og personer.